Tirşik - Profîl
tirşik-profîla xendekî

profîla "xendekî"


2392 peyv hatin dîtin
şaltî, hêkbacan, kizin, hişkepere, hişkepere, hişkepere, servitude, settling, sf sfz, shod, shooting box, silicosis, slowwitted, smalt, snood, softboiled, spectroheliograph, spiracle, spoonbill, squill, steamboat, stevedore, stockstill, stomatic, storax, sucrose, barrette, baryta, bibber, caries, carnage, catchpenny, centerpiece, ceteris paribus, cg, tad, tamarack, targum, teens, troika, trunnion, turbogenerator, varietal, viennese, vietnam, virtu, decontrol, delicacy, depose, havoc, hemidemisemiquaver, hilltop, humanize, hydric, asepsis, auriga, malversation, mammy, mechanics, melancholia, midyear, misbegotten, mitre, monandrous, niacin, nub, wod, womanish, uncontradicted, unequivocal, biotics, bodily, bombast, bottlewasher, bowshot, bungalow, palestra, parian, pechemelba, cheesecloth, clench, cocky, cold cream, columniation, commutte, comparative, concussion, confiding, corridor, creditor, creel, crosspurpose, cultrate, cupboard, cussword, cutlass, egress, enact, engender, eyeshot, facileprinceps, finny, flabby, fledgling, floriculture, foregone, france, ga1a, gape, gefülltefish, geodetics, geophysics, gesticical, goldfish, groundless, handlebar, herbiferous, hexapod, hogwash, homogeny, houri, humptydumpty, hutzpah, imam, inapt, indigenous, inferno, internist, invalidate, overflowing, paltry, paperknife, parasang, pawn, pickerel, pogrom, porthole, potted, prow, totak, kerem, kerem kirin, kerem ke, kereng, nehişî, keşklok, kulîçe, kêmasî, nêçîr, kişandin/dikşîne/bikşîne, mend, kimil, mala xwedê, lûsik, kesb, keser, kulm, ket, laşe, kevî, kesadî, kêmanî, kortal, kêrik, nefs, nivîskar, kizgiriyok, pîlik, koreçemk, kuştî, marmij, neker/nekir, pêşrew, nanpêj, nexweş, kilimkotî, kêfxweş, mîr, kişkişî hev kirin, lebikîn/dilebike/bilebike, mefsik, mêj, latik, nazik bûn, nazik, lê kirin, lop, mîntan, lebikandin/dilebikîne/bilebikîne, mishef, nefî bûn, nefî kirin, mişext kirin, li hev civîn, lod kirin, lod, lijne, kerseng, nehs, nehs bûn, nehsî, kurisandin/dikurisîne/ bikurisîne, mist, kuç, mîrza, kin bûn, kin kirin, pindiloşk, kin, kinahî, kur kirin, lak, lewitandin/dilewitîne/ bilewitîne, lewitîn/dilewite/bilewite, nedîtek/nedîtî, lê pêçan, lê ketin, lê dan, lê xistin, lê kolîn, lê sor bûn, lê gerîn, nezer kirin, lê siwar bûn, miqate bûn, oxilme, lêmişt, livandin/dilivîne/bilivîne, livîn/dilive/bilive, labikîn/dilabike/bilabike, lewma, nîşgeh, li hêviyê mayîn/sekinîn, li pêş, nêving, li gor, piçikandin/dipiçikîne/ bipiçikîne, piçikîn/dipiçike/bipiçike, lêk anîn, kit, melisandin/dimelisîne/bimelisîne, melisîn/dimelise/bimelise, leqandin/dileqîne/bileqîne, leqîn/dileqe/bileqe, lebitîn/dilebite/bilebite, kevir bi ser yekî de gêr kirin, lemlate, neheqî lê kirin, kolik, malmîrat, mazûvan, malxur, meh, marê pêzik, kiyan/dikê/bikê, menzîl, navber, nandar, pêşwazî kirin, niyêt, meqsed, nediyar, mehane, li ber xwe ketin, mêjîkok, mela, lîsîn/dilîse/bilîse, lîs, niştiman, nêr, mêlede, li kilê xistin, nivan, mehder, mêhîn, lê nihêrîn, ol, kilîl, miçilge, kurmanc, manend, nolî, nola, nimûne, kuştin/dikuje/bikuje, mirdal, nehwirandin/dinehwirîne/binehwirîne, kutek, nemir, kes, mêr, pirîsk, lom, mij, pindik, mozik, may tê kirin, koçer, koçber, layîq, layîq bûn, micêrk, kurte, naxêr, nal kirin, mikur, niçandin/diniçîne/biniçîne, kiş kirin, neqeb, navçav, navberkar, navberkarî, navborî, navdank, lewaş, narîn, niha, nimêja nafileyê, kor kirin, nepak, nebaş, nihan, nerm, nermahî, kêm bûn, netêw, nehên, nehênî, pif kirin, next, kêşan/dikêşe/bikêşe, nebaşî, nermî, nexweşî, nîn, kurm tê de gerîn, nelê, kevn, mezrîb, mesîlk, lavij, navteng, kerkere, nenas, nermik, niquçandin/diniquçîne/biniquçîne, meyizandin/dimeyizîne/bimeyzîne, mehr kirin, mêşa tivingê, nîşan dan, nimêj qeza kirin, mînak, mêrandin/dimêrîne/bimêrîne, nimandin/dinimîne/binimîne, mohr kirin, nîma, nivistin/dinive/binive, meqam, navroj, mebest, nimînende, pêçan / dipêçe / bipêçe, pêçandin / dipêçîne / bipêçîne, pêçayî, maliştin/dimale(dimalêje)/ bimale (bimalêje), kerî kirin, pirtik, kevneperest, pê bilîn, mijûl bûn, lê banîn, kirin/dike/bike, lê xebitîn, pê de ketin, pijandin/dipijîne/bipijîne, lîstok, mer kirin, nav û nûçik, lep, pêncsed, lapûşk, mirisandin/dimirisîne/bimirisîne, nepixandin/dinepixîne/binepixîne, nimêj, pêşeng, pêrgînî, pêrgînî kirin, lazim, lazim bûn, pêdivî, pişt re, lê anîn, piştrast kirin, li hev hatin, piç, mehrîfet, pey re, kevel, pîç, kizirîn/dikizire/bikizine, pêger, kuspe, nûrandin/dinûrîne/binûrîne, mêrkuj, kîp, mil dan ber, kuta kirin, kuta bûn, mêrkok, pirêze, kesixîn/dikesixe/bikesixe, nema, nijtin/dinije/binije, ma, kirêt, kizwet, mecal, lûle, kun, pilûsk, pîne, neqş, lê vegerandin, neql, meht, meht kirin, pergîn, milk, kulav, merşik, mehnewî, kêfxweşî, kevir kirin, nijadperest, nijdevan, nijdevanî, nerm kirin, pêt, koçerî, mukur hatin, minho, melaq, nehs kirin, kesaxtin/dikesixîne/bikesixîne, niştin/dinişe/binişe, mirûztirş, li dar xistin, komir bûn, komir kirin, komir, minet, man/dimîne/bimîne, mayîn/dimîne/bimîne, koçek, lisf, mîrala, miqate, mest, mest bûn, mest kirin, mê, neban, mirar, keskahî, mamoste, net kirin, mirûz, laylacî, piyan, lome, lat ajotin, kirîn/dikire/bikîre, pijîn/dipije/bipije, mitrib, mitribî, pirs, pirsiyar kirin, pirsiyar, pirsîn/dipirse/bipirse, liq, navlêk, loq, navran, merc, mercname, kîp kirin, nemêr, kinêzet, peyn, lap, lal bûn, lalik, miqilk, pêçke, pişaftin/dipişêve/bipişêve, kudik, kevnekotik, niçîn/diniçe/biniçe, nûner, kira xwe kiranî kirin, pêşkêş kirin, mujikî, mendebûr, layengîr, keys kirin, oxilme kirin, lê sor kirin, nav tê dan, labikandin/dilabikîne /bilabikîne, lihevxistin, lebat, maytêker, nakokî, kevanjene, mêwij, neyînî, maqûl, nepox, nîk, navbir, nebanî, no, mehandin/dimehîne/bimehîne, lay/layen, kudandin/dikudîne/bikudîne, nepen, nixumandin/dinixumîne/binixumîne, kordûnde, mehne, nîgare, kîşwer, kerx, nermenerm, peywirdar, kizîr, kox, nankor, nankorî, nankorî kirin, nûçe, peyrew, peyrewî, kovan, melûl, kesirîn/dikesire/bikesire, nivîsandin/dinivîsine/ binivisîne, nivîs, nîgar kirin, olam, olamkar, olamkarî, nişîv, kevan bûn, kevan kirin, kov, nan dan, nan, nepenî, malxwe, ketin keleha qatil batilê, met, netû, pêşîn, pispor, nasîn/dinase/binase, nas kirin, nav û nîşan dan, kurmancî, nalenal kirin, nalandin/dinalîne/binalîne, nalenal, nalîn/dinale/binale, nestêle, pir, pir kirin, piranî, mişûr, mişûr xwarin, kuxik, lorandin/dilorîne/bilorîne, naqos, naziktî, kêf jê re hatin, pêkutî, nakok, kind, neheqî, lat, lez girtin, kûrîn/dikûre/bikûre, niqirandin/diniqirîne/biniqirîne, li dar e, mezran, noşî can be, kufik, kufikî, mizgîndan, navnîşan, pêrist, nasandin/dinasîne/binasîne, nexşe, pê xistin, kevnebizot, keştîvan, niştecih, mêşkuj, mîsîn, kêlindî, mêzîn, kilêb, kombers, mangêr, pêjimêr, mas, mehes, nenîkbir, pênûs, kunker, mûçilk, xişteya lêkdanê, misab, makêş, kovik, male, mohr, nîske, kinare, kergît, navgînên ragihandinê, makîne, lîwa, pêdanî, pêşî mişt û paşî di gû de hişt, laloşî kirin, laloşî, mehfûrî, ney, kijûr, pirsgrêkên aborî, pirsgirêkên tenduristî, leşkergeh, mişmiş, piştgerm bûn, piştgerm, kosp, nerde, letok, pingav, meyav, kotel, lînc kirin, piz, pîncê heram, neft, mîz, mîz kirin, pişo, min, mirêk, kurmanciya reşbelek, pitepit, niqîn/diniqe/biniqe, pinde, pindandin/dipindîne/ bipindîne, musteqbel, nebez, pisepis kirin, pif, mijar, kokiresî, of!, pitê!, lo!, ox!, oxweş!, mergonek, mişkane, lepelep kirin, laş, mûr, mitî, nifir kirin, mecbûr, mecbûrtî, neks çikîn, misk, pişkandin/dipişkîne/bipişkîne, pişkepişk kirin, pişkîn/dipişke/bipişke, pijme, mefadar, peyv darêjtin, kêşim, olintî, nekes, pirçî, piştgermî, mûtaw, kindir, miştaxe, meleme, memik, li gel vê yekê, maz, navzed, pêşçav, pêşçav kirin, pêsîrbend, kevkanî, mîrav, peyvdar, mêwe, piştik, lêlav, pêjna tiştekî kirin, kurtêl, pêşnûma kirin, pêşnûma, pirsên axretê li dinyayê pirsîn, kût xwarin, nîvkada deryayî, nîvkada parzemînî, nîvkada erdîn, mit bûn, kinoş, mîhrîvan, lîloz, kurt û kurmancî, pêşdaraz, loqloqo, nijinandin/dinijinîne/binijinîne, navn, nanê tisî, kotin/dikoje/bikoje, kêl kirin, li pey, bi lez û bez, lê rabûn, pêk ve, kilisandin/dikilisîne/bikilisîne, kîte bi kîte, kêrtik kirin, bi kurtasî, bi kurtayî, bi kinahî, lencîn/dilence/bilence, xwe mir kirin, nermijandin/dinermijîne/binermijîne, navdar, kûtî bûn, niçeniç kirin, nîvenîv, bi nîvî bûn, bêhtir pêr, pêşbînî kirin, nemaze, lîlandin/dilîlîne/bilîlîne, lîrandin/dilîrîne/bilîrîne, merheba!, noşîn/dinoşe/binoşe, kulkulîn/dikulkule/bikulkule, pitî, pêhêl, pêjinkar, mirovdost, neşmîtî, mijang, neşterger, pizîşk, nişdar, nişdarî, kirîger, kiriyar, neyjen, noqav bûn, noqandin/dinoqîne/binoqîne, noq, navçeng, kûrahî, barûya naqosê, mîran, kinêr, pilav, di nav xwîna sor de gewixîn, naşteya li ser naşteyê, namedor, oran, merîk, kulîlk, kulê, pêpalxêr, pezkovî, mix, mix kirin, pingil, lezgînî, nezir, nezir kirin, lûlik, kirkirok, mesqel, lajwerd, lehîm, mole, maden, lek, keresteyê xav, nêreng, kêşwer, leş, kûp, lostik, mixabin, mêvanxane, navmil, malper, niwêntgeh, pêşangeh, navend, maristan, koxik, niştingeh, mexel, mêtingeh, lotikxane, merz, newal, pirtî û palaz, naz, nazdar, komelayetî, kom, komik, pisîk, mişk, kokos, legleg, maşelan, moxil, kêç, kêz, kurm, nanik, kuvarik, mijok, kirtemûk, pîçalk, kevok, mazî, mazû, kezwan, naznazok, kevjal, kûze, mehfûr, miqawe, nabînk, korîgan, pixtok, mermer, niqêm, kevirheste, kevirê kehrebar, nêrgiz, marmark, nerd, marmasî, oqe, kermêş, leymûn, keştiya asimanî, keştiya perdedar, mîstanik, pêsotk, pişikreş, lareş, lerzeta, kêmxwînî, nîskeya bijîjkiyê, lêvlêvî, lalengî, kofî, kevjalê zeryayî, pilûr, kurbeşk, piling, kerkovî, margîse, mar, pişemasî, lowî, laçin, pêndav, keşk, lahorî, moşek, narincok, kergez, kund, nêrîz, pirûk, kuncî, nîsk, nok, kort, kortik, modine, pêçe, lewhe, pêderî, pênasa neteweyî, oberik, ober, kil kirin, natorî, kuskusandin/dikuskusîne/bikuskusîne, kezîn, lezet, kinc, kinc li xwe kirin, kewtkewto, manga, nogin, mînandin/dimînîne/bimînîne, kozik, laflafok, leflefok, kevz, pincar, pist, kî, miçekçek, miçekçekî, pirşeng, mozrîk, ketew, ma tu di guhê gê de bûyî?, meşale, kilçan, kevane, koy, kevneşop, pêxistî, maşel, nizm bûn, malistin/dimalêze/bimalêze, mijandin/dimijîne/bimijîne, laçika jinan, nîvro, mêw, neran, malû, kêran, onî, masûr, kilîkilî, necirandin/dinecirîne/binecirîne, niyaz, niza, mewranî, mader, mak, maderşahî, lênûsk, merasim, pêvajo, niqrosk, mikemik, milç, oreor, pisepis, nizeniz, kirekir, kirtekirt, leplep, kilekil, niçeniç, kewtekewt, miremir, pişkepişk, nirên, niç, pix, miyaw, neql kirin, pezare, misîn, lakîn, kildan, mûmdank, kuskî, kuleng, mostik, merkane, mandel, merfet, niqik, lelepa dêv, merhem, pêşdîtin, korderzî, miz dan, milç çûn, mesh kirin, kerg, mehanî, mehmiz, olçim, mîrgeh, mizemiz, maldar bûn, pênûsdank, kolê, mîrî, leşkelêşî, meşrû, nîskeya çêv, navnêrî, pirsgeh, lûleyî, pilte, nîskok, li gel, pitepit kirin, pilteya dil qetîn, kêmek, komkeştî, kumê yekî li serê yekî din bûn, pizî, kil ji çavan dizîn, mîzildank, newq, maht, mijane, neşterxane, navrêz, micik, pêşdarazî, mekok, nehem(în), nodem, nodemîn, pêncem), pêncemîn, kilam avêtin ser yekî, pêşberek, pirendazî, di vê navê de, nimêj derbas kirin, piçudank, malzarok, mekteb, makedibistan, keşîşxane, muxalif, olederî, kewderî, niqut, niqutandin/diniqutîne/biniqutîne, niqutîn/diniqute/biniqute, omitî, oldar, olperest, olî, pêşînî, orqelêş, meclis, kurtane kirin, pêlşikên, nobe, pizûr, kîper, navik, pişt jê standin, misk û enber, pêrar, nigran, nigranî, mezra botan, kûrebîn, pêşbînî, navbendî, kirman, pê rayî bûn, masûlke, derê ku mişkan jî mala wî terikandine, mêrxasî, kerose, nîşank, kodik, mijûlî, ling, kîr, mîstanikî, mûzî, kêmber, mîmar, mîmarî, pêşcênîk, lêzim, nangir, koyistan, mêrg, kêlangeh, nihêl, rojhilata navîn, nasirge, pêçûlk, lam, nexweşiya dirmdar, koz, mêşan çav derxistiye, mêş lê diterişe, moran, meşk, meyxur, mîheng, mîheng dan, malbat, melkemot, orispî, mûz, lê belê, pêşdîtinî, kesane, maf, mineta te li kaşê han!, pêxem lê xistin, pêxem, lûl, lûl kirin, metirsî, niwênt, pirpirok, nikilreşî, nalbirxane, koga, nalbir, meydan nedîtin, mermî, keş, pijiqandin/dipijiqîne/ bipijiqîne, pijiqîn/dipijiqe/bipijiqe, orisp, madek, lûlaq, milet, kêmnetewe, kurd, kevneşopî, neteweperwer, lixab, lixab kirin, pişkul, pêşûş, navser, piyase, pêgermok, mesh, keywan, kîwan, nahid, kit kirin, kinoşe, melkes, mistek, pêrbest, lîre, nîçik, mehîr, mêrgdirûn, merg, kop bûn, kop kirin, kop, kopî, kulovank, merzel, neşûştî, kuj, nermegoşt, laq, pidû, nermika guh, melaje, laf, lemelem kirin, peyv li peyvê sekinîn, lomeya pîvazê li sîrê genî kirin, kurtebirî, methelok, mûç, nesrîn, melok, kopal, melû, olan, merhemet ket ber dilan, lib, mişeyî, piyase kirin, nermînka, livlivok, kirûr, ji kerema xwe, pêlawazdar, landik, lorik, koval, mûrîstan, lan, noşav, peyv, mexlûq, mişefil, niqrosk hatin, mişeya kêmtirîn, mafê çarenûse, kirê, mafê rewa, mafên mirovan, mafên takekesî, meha raborî, kulêmek, mû jê şaş nekiriye, mirok, nirxên mirovahiyê yên gerdûnî, kurisî, pêgera nêçîrvanan, movik, mûle, kerpîç/kerpûç, kurtane, miftexur, kiranî kirin, lehîm kirin, kewre, nal, merbend, lîhaz, mehîn, manek, kihêl, olaq, kîn, kîn girtin, merhemet, meraq, likij, moçe, nenîk, pirûsk, mahî, nebat, lok, nag, king, mişt kirin, lêvelêv, pê dan erdê, pêşkarî, nas, nûjen, nûjenî, mefer, omitwar, omit kirin, meferdar, nîvekarî, nermehur, mixrik, pêşberî hev, kêşeyên navneteweyî, nêrî, koçik, pêrgîngeh, lazimî, meraqdar, roja oxilmeyê, pêkvejiyan, madenî, nûma, mirîşk, kûsî, niştimanperwer, nefret, mijîn/dimije/bimije, lêp, pêxember, kutan, newq kiyan, mîza wan ne zelal e, nik, piçek, meşq dan, liva, kevnedost, mûnandin/dimûnîne/bimûnîne, navxweyî, nexş, mûnîn/dimûne/bimûne, nimêj kirin, nebû, nege, mirês, lotim, pêvek, mirov, mirovahî, mirovperwer, peyt, li hev kirin, mefa jê girtin, mezelê merivan, nav û nûçik lê kirin, kirekir kirin, kurmî bûn, kirtekirt kirin, pêxwarin, ji nêz de mirin, nav nivîsandin, wekî mînak, pêşbirk, li kesekî kuşim kirin, nîvek, mê bûn, orînî pê ketin, pirxepirx/pirxînî kirin, piştî nîvro, ladan/ladide/lade, navpişt, meşqa cengê, jê nefret kirin, nema dikare, kîjan, mirîşka kesî, niza kirin, kezîzer, mêrxwaz, kezîkur, nenok, kewanî, kêlûk, lotê, lawan, menzel, ode, metbex, kilor, merek, kokim, miskan, maka derewan, pez hate baniyan û xwir kete kebaniyan, mêvandarî, mamostetî, pêşdem, komkarî, neştergerî, pêxembertî, neqliyat, pezvanî, kirdar, kirdarî, mizûr, malnişîn, kirtopk, mambiz, kubar, kubarî, malname, nasname, nivişt, pêçik, kozere, kurk, me pûş kuta, mişexur, kerexne, mîrate, kerpeze, mîweganan, nêm, nêm girtin, pir û hindik, onc, kozik danîn, pirxepirx/pirxînî, mirc, libê!, mûm, mifadar, neşter, naxir, mozbeş, kestek, niqir, nefer, mirovxur, kezaxtin/dikezêxe/bikezêxe, kezixandin/dikezixîne/bikezixîne, piyar, mayepûç, navdest, kusp, piştrast, kûrevan, nimêjkar, mijûl, mêbaz, maxolan, pişikxerakirî, lanetî, masîvan, pêpehn, nifşparêz, meşkar, kor, necar, mazîçin, minminok, meyger, ketxweda, mucahid, navsale, korebîn, lafazan, kêmendam, kotkoto, neteweperest, mafnas, kûpê şerabê, meyter, nivîşkan, kureke, nêzdemirî, malkir, malker, livajen, lêçan, lezgîn, pêlawer, lêvşotirk, lêder, mêvan, nêçîrvan, margestî, mêvanperwer, mîzok, pezvan, pişthotik, neşmî, mêjûnas, pêşverû, nano, lêqewimî, mêtinker, kirîv, pirbêj, mezlûm, lêvdûdik, kêmlebat, nûçegihan, mirîçok, kirîvî, kesber, pê li boça seyî kirin, koşîn/dikoşe/bikoşe, ketin miçilgeyê, lepelepa mêweyan, kevçî, meşfen, kevalber, kêfşing, kêvjal, maşîn/dimaşe/bimaşe, kew, kotir, mêkew, kertik, muxtar, kêzik, mêlak, pişik, kizik, kêzgilolk, niftik, kulbe, koc, kêlûn, kuşte, mûd, kurt bûn, kurt, milpêç, memikdank, kiras, kunêr, kirde, kiranî, pîceme, maxda, nemrût, maxda bûn, nemrûtî, kiriyarî, mikur hatin, pirtûk, pirtûkfiroş, nivîskî, pirtûkxane, kiwê, muhacir, muhacirî, nefî, koçêre, nargîle, nebîna, nebîrbir, kotek lêdan, mastêrik, meterîs, korerê, merez, kuleke, meran, lûleper, koloz, kulindir, law, pis, kort bûn, kort kirin, pismam, kurmam, kurdayetî, nevî, lawik, nixav kirin, nixav, keçêça mirîşkê, kukurd, maşot, mûmar, pismet, marlûlk, meselok, pisxal, pisxalet, kîso, kûsiyê avî, kûsiyê dêm, kisp, kuspo, kispik, kujer, kurtayî, kurtasî, pêsî, lopik, nermekuxik, kuxtekuxt, nûzenûz kirin, nûzenûz, lawlaw, lalijîn/dilalije/bilalije, lehn, pêkenok, lavayî, li ber gerîn, lac, kurap, kurmet, kurxal, kurxaltî, kurik, lacik, mar û mûr, pêwist, pêçîn/dipêçe/bipêçe, merhemet kirin, lêbezîn, mêr ser re heram e, lemelem, lîmon, li cem, omitî li yekî kirin, bûn miştaxe, lev piçikîn, li bendê man, li bendê sekinîn, nehmandin/dinehmîne/binehmîne, li paş, lengergeh, mûyê xwe bi ciwanan re qusandin, morî winda kirin, kirasê bêpêsîr, mitêl, lekitandin/dilekitîne/bilekitîne, lekitîn/dilekite/bilekite, lûr, lingçepel, nicimîn/dinicime/binicime, maht kirin, kişik, nehberk, niyarvan, niyarî, kwîrinc, lebûdî, kwîrincî, piyale, lepik, oro!, malêle, lowiyên ter, mîzkêş, kopel, mîs, kêşbar, mezaxtî, malî ava!, malbavan, narinc, malinc, malkambax, kon, kolik lîstin, miştin/dimişe/bimişe, malko, muflis, mahlû, maxane, mengî, mangêr kirin, maravî, koremar, marmêlk, meyrok, masîgir, mayînde, pêrginandin/diperginîne/ biperginîne, pêşwazî, mûçe, meram, neferma, omit, nîsan, kewçêr, mad, meaş, mit man, mitmayî, mejî, mox, makûk, mehol, merdan, mîrkut, lêbok, lêbokî, navgina siyasî, mîl, mewqî, piştmêr, lûtî, piyarî, navenda nûçeyan, navendî, mezel, pêpelûçka, pêdizkî, mêşereşk, mêvanî, mûşek, merixîn/dimerixe/bimerixe, merixandin/dimerixîne/bimerixîne, mêze kirin, mesaxtin/dimesêxe/bimesêxe, mezintî, meleganî, navçêmk, mêşin, mî, pez, lemç, mirç, lemçelemç, mirçemirç, lemçelemç kirin, mirçemirç kirin, min sîr nexwariye ku bêhn ji min bê, kujme, melik, mîrlîwa, mîrnişîn, mamir, meliktî, keyitî, mêkut, mêrik, merî, meriv, mirovatî, merivatî, pirça xwe gij kirin, lêv daxistin, mon, keybanû, mis, koremişk, kilb, mist dan, mîztin/dimîze/bimîze, mîstin/dimîze/bimîze, miçêj, pifdanka mîzê, mîzdank, pitpitok, mirûç, neqş û nîgar, mor, kesbik, mozqirtik, pirç, mûçing, saziyên civaka neferma, malketî, pihêt, naverok, pêkan, nifaq, mîro, mûrî, muxbêd, keyanî, mektûb, kût, loş, pêşiya, navmal, navbend, meşhûr, merkez, navko, pird, pire, noqar, lotke, keştî, navok, nêrek, navşalik, navsere, maytêkirina, namzed, naverast, li ser piyan, neçê, nepayîdarî, nizm, nizmahî, kor bûn, naçar, naçarî, kewgir, mechûl, nexuya, lavakarê, nefta xam, mafxur, nexasim, nadan, namerd, neynûk, nekelî, pifdank, nobedar, pêdizkî çûn, nermofis, nexweş bûn, nifş, nişmî, kêşeya, neveçirk, nevîçirk, mûsîqanas, mûsîqa, lorî, lûdo, nod, neyeksan, navkêlk, nesax, pirkam, kulik, pirkamî, nikilreş, nerasterê, nexwende, nezok, nîtik, îro here û nehşemê were, nêk, mehr, lûtke, nîşangeh, nimêja qezayê, nimêja mexrebê, nuqurçandin/dinuqurçîne/binuqurçîne, maşik, nîşane, pêşan dan, nişêt, nişîn/dinişe/binişe, nişîngeh, nîvkad, nîvî, lihêf, nalîk, nivîsîn/dinivîse/binivîse, nûser, nixamtin/dinixême/binixême, nifrîn, niviz, notirvan, nator, pireh, ote, jûra yekneferî, olk, marîs, orînî, mered, kopare, kurtan, nêrevan, leva kirin, piçêx, pirt, let, let bûn, let kirin, kirtik, pirtikpirtikî kirin, lîmelîmeyî kirin, pirtikpirtikî, kirtikî, kimê, naşor, piçpiçî, pişk kirin, lûslûsî kirin, lûslûsî, nizilok, pêwan, kurtepist, pêlepaş, mîhrîgan, pê ewle bûn, lehikandin/dilehikîne/bilehikîne, lehikîn/dilehike/bilehike, keyperest, murîd, leng, -erik kûra zikê wî çendel e!, pêhin, kewa, lînc, nerdigan, pilor, loke, mişextî, nûn, nav lê kirin, lep kirin, pênivîs, kilçêv, pê lê kirin, kule, komar, mîrekî, ketin zikê diya xwe, li hev rast hatin, minminîk, pirole kirin, meşq, pêşbazî, pêşwext, pêşek, mand, pêşdank, pêşpirtik, pêşniyar, pêşniyaz, kum avêtin, lehik, misogerî, pêpetî, pînc lê xistin, pêtazî, piyade, mih, muflan, pêjandin/dipêjîne/bipêjîne, pizik, pîle, masûl, pirpar, pirtî, pêç, nuwaze, pîjpîjî, lêva xwe gez kirin, melegan, piçpiçî kirin, guh lê mirisandin, pîltan, kertek, pêbaz, pindepîr, pistepist, noşîgiyan, pirs kirin, piralî, kitêb, kitik, pisîng, maman, kurdnas, nifşnas, mûsîqajen, kurdînas, meharet, nexşesazî, pisxaltî, mîsger, nalbend, mîsgerî, nexşenîgarî, pişartin/dipişêre/bipişêre, piştkov, misoger kirin, pit, men, menberahî, mendirêjahî, mengiranî, menkûrahî, pizrik, metran, keşîş, kevil, kizirandin/dikizirîne/bikizirîne, kumzirx, mêzer, laçik, kilaw, kum, meyan, nêçîrgeh, numayîşgeh, leven, makezagon, orîn/diore/biore, kuştox, nêrik, narvîn, kolîtik, kok bûn, kok kirin, kovika qûnê, kortika qûnê, mixmaz, kevîşen, kevloşk, kuşim, navgir, ne, ne ... ne, koçk, komkujî, lanet, lele kirin, lele, maça mirinê, miselet, meymûn, malêz girtin, nijadkujî, pindam, leva, nesîb, lasayî, pêçek, pind, kuncik, lûtîtî, kimil kimil meşîn, mir, mêxik, pezîzank, pêstirk, pêstirk girtin, nifsî, pêto, mil kirin, maçî kirin, leqayî bûn, pêrgî hev hatin, lawir, marez, nêrîta giştî, pin, nedîtbar, nokik, mişmişî, kinûş, kesk, micwer, narincî, merc girtin, nîgar, keya, nêrit, nêrîta civakî, nêrîta ramyarî, leş kelaştin, mafxurî, mijawî, mayepûçî, koritî, kêmlebatî, pirçandî, kerme, lêpok, mişepere, kum dirandin, misas, kindik, mêtûlke, kuçke, oxir be, kuçe, mêjû, pêr, nehşem, pêncşem, kêrakî, mang girtin, kirû, mêrê kulê, nivîşk, kursî, piştperde, piştperdeya çalakiyê, laper, lask, mehkeme, nexweşxane, kuçik, bêhtir pêrar, nefel, kirnoş, pêjn, kodqelên, kûçik, lehî, lêkend, laser, melkeb, kûre, mewzî, lêk ve kirin, kij, leylan, mexreb, kumik, lem kirin, miseletî, mîrek, pêşgotin, kulang, navbernav, kirt û pehn, macera, mexel kirin, kewal, kûç, malofî, masî, kêvrîşk/kêvroşk, margîsk, kerkedan, marîjok, kevzî, malxwetî, kirdetî, malekêş, nêçîrvanî, neseb, nefsek, kersil, pêlekan, pêsîr, mersef, pil bûn, pil kirin, niqre, lê niştin, melevan, melevanî kirin, melevanî, pêlav, midas, lekaş, lekan, piştek, pezûdan, kirîn û firotan, komstêr, nezêk, kilambêj, kilamên serhewa, mezad, kesberî, piştên, medenî, medenîtî, medeniyet, mat bûn, mat kirin, mat, nex, keşkul, kêlkêlî kirin, mey, kûpik, letemeya rûyê dê û bavan, merc û peyman, merc sepandin, kûpê aqilan, kesayetî, lê xêr ve anîn, pişk avêtin, nalik, matem, neftî, mast, kerxerê, meleke, kûsik, neynik, nûz, mije, mişexte, kitkitî, legan, pinc, nîşe, kundêle, mîjo, nûza, pêwendîdar, kurdewerî, neteweyî, pêwendî saz kirin, merhebatî ji hev birîn, peywendî, pêwendî, pêwendiyên civakî, pêwendiyên navneteweyî, pêşniyar kirin, pêşniyara aştiyane, pêşniyarname, nimînandin/dinimînîne/binimînîne, kotewarî, lasayî kirin, keslan, pêgiran, lexer, kulb, nandank, nerît, nerîtandin/dineritîne/bineritîne, nerîtî, oleder, komele, kêmendazî, konik, mitbûna zivistanê, ohr, mase, nû bûn, nû, nepax, mişt, mişt û dagirtî, lava kirin, nifir, lîme, lîme kirin, o, n, l, m, mewîj, kinda, newêrîn, newêrek, pêlîstik/pêlîstok, mustesna, miştax, nerme, leqleqok, made, navneteweyî, navîn, neguhêzbar, nadir, kurmî, pêçk, mayende, maliq, nixwê, pişêw, kevkîkî tê werkirin, kirê kirin, mirîd, lewleb, ma bavê te ji bavê xelqê mezintir e?, kevir li ser kêvir neman, kewre kirin, kevlan, kîsik, mifa, omet, lame, peywir, mecazî, mecaz, keval, pêşmal, miştaxan, liyan, mandî kirin, mandî, kovar, peywirdar kirin, nexwe, nuqte, nuqteşanî, malmezin, pinî, pinîtî, kirkirk, nepijî, mizgîn, nangiranî, nîşanî, morî, koter, netrik, di nav xêrê de bî, lêçûn, lêçûnên leşkerî, lêçûnên malbatê, merhebatî, nîgaş, nîgaşî, mamiz, malxezûran, lîtik, pixtik, kuspik, kesîb, olama dewletê, miçewr, nûciwan, limbîs, mekat, nêremê, meşkale, kirkirik, mîna bûn, lar bûn, lar kirin, lenc, malhazirî, kutilk, mize, xwe pirçî kirin, pispisandin/dipispisîne /bipispisîne, mit kirin, kişkişandin/dikişkîne/bikişkişîne, mal li mîratan geriyaye, mafdar, malikiyet, nanfiroş, pirçand, lêm, kils, numayîş, (dil) kurmê tiştekî kişandin, kîndar, miraz, miraz di çavan de man, pixtî, lib û lib, kitkitî kirin, kitkitî bûn, piştepiştî, pêpal, oxir, pêzan, pêşbîn, mux, pisporî, kulfet, nalan, mindal, pitik, miço, nevisî, niznizok, nixurî, mişe bûn, koka zer, maldar, lixêz, kêf, or, navêş, ormeşk, kurdî, keriftin/dikerife/bikerife, pizînk, kwîstan, nîsko, li pişt dîwêr, kulîn/dikule/bikule, nêrîn/dinêre/binêre, gelafet, têrxew, netirandî, şeş milî lê dide, goy, rojqedên, kereguh, kereguhî, rayêlan, rayêlandin, almik, rayêlandin, xweşxwan, xweşxwanî, şiltûk, şiltûk, kewicîn, kewicandin, qamcûre, xoverdayîş, berhevkarî, rastemal, heçî xurtî biçe mazî nanêre ervazî, eyarşîrk, telîx, nivan, nivan, rêka çûkê, hemşire, guhveçinî kirin, guhveçinî, guhveçinî kirin, maramûz, maramûz, macun, hevalhetkên, nekarî, bercot, çîzandin, xilopilo, dara bergîr, bergîr, berek, qûnsîr, rêbarvan, berzan, pepik, nefirandin, pindirîşk, devgiran,
avatara nivîskar

rêveber etêketina dawîn 26-02-2024 18:36
dîroka qeydê 10.11.2013