Tirşik - Profîl
tirşik-profîla simurg56

profîla "simurg56"


6959 peyv hatin dîtin
a, öğreniş, varsayım, serbest çağrışım, givirîn, stalled, forcefully, strike, variable, percent, tirşik, berçem, isteksiz, dilsar, liver, filitandin, geçişsiz, zimistan, zivistan, şêwirîn, mişewre, mal, zilam, jiyan, deng, naguhêr, crop, berçîvank, berçîvank, envelop, pêçan, dorpêçkirin, trapping, dafilandin, dafilandin, troop, seductive, nehf dan, bêhna xwe lê derxistin, bêhna xwe lê derxistin, fury, glourious, xerbuqe, spokesman, putt, reconnaissance reconnoissance, saying, schoolmaster, scop, semicentennial, seminary, sensorium, shammy shamois, slunk, smallscale, soapsuds, softvoiced, soothfast, soporific, specific, spicule spicula, spiffy, standardbearer, stedfast, steppingstone, stint, subscapular, substantiate, subtangent, supinate, calipee, camaraderie, cambodia, camelopard, camorro, capitular, capsicum, cartoon, centaur, tallboy, thereof, theretofore, threadfin, threecornered, tops, tormentil, triglyph, trinket, twelfth, vainglory, valedictorian, velocipede, verbose, vert, victorious, vie, denarius, heighten, highgrade, highlands, hippodrome, homologue, housewife, atheism, avocet, urinous urinose, maeroseopie, malicious, mariner, marriageable, mastership, matchlock, math, matriarchy, mayhap, mf, mfr, moneychanger, monochrome, monophyllous, monorail, morello, nanny, narrowminded, natality, nh, werent, windstorm, wis, worthwhile, unconverted, underrate, unfading, unfashionable, unfledged, uninformed, unprofessional, bloodthirsty, brassiere, bucolie bucolieal, bugeyed, paradise, parasympathetic, chromoplast, clinical, clitoris, coco, coequal, coltsfoot, commissioner, compliable, conceivable, congregate, conjunctive, copier, coroniform, cres cresc, cryptogram, cutin, cutthroat, czarina, ensure, epicurean, ergo, erythrocyte, fame, fanatic, fatality, fence, fennelflower, fink, footfall, footpound, formaldehyde, fruity, gabfest, gash, ghana, globose, goddamn, godspeed, gooseherd, gradate, granule, grub street, harlequin, haul, hibernal, hoofbound, horsecloth, houseroom, hundred, hypercritic, idealize, ignition, immobile, inabsentia, inaccessible, inbound, incoordination, incredulity, innocence, inodorous, internationalist, irreligious, islet, isosceles, ova, overinflated, panbroil, passport, patchboard, pelage, pesthole, pi pie, pluralize, polytheism, portico, potassium, potlatch, predestinate, predominate, preside, probable, projector, propane, proto prot, provenience, conceivably, inaccessibility, inaccessibly, verbosely, verboseness, verbosity, supination, supinator, ignition temperature, a good provider, preferential tariff, faithful to his word, faithfully, bluster, blusterer, blusteringly, blusterous, toy shop, translucent, translucency, translucently, title deed, title page, title role, slavish imitation, slavishly, victoriously, breather, idealization, immobility, polytheist, clinically, predominatingly, dedicated, worrisome, adhered, outskirts, siege, poverty, complicity, self-proclaimed, outline, on the other hand, allies, massacre, pillow, creas, beneath, facilitate, captive, exposure, compromise, geştyar, grand dauhter in law, sew, canopy, spartin, kupon, substantially, decade, owing, owe, adherence, subsequent, proponent, pêkhate, pêkhate, stranded, noncompliance, endorse, aspiration, negotiation, governance, overwhelming, overwhelmingly, egalitarian, totalitarian, prevail, publicize, secretive, defy, polity, bulwark, insurgency, linkage, glop, glop, lamba, lûsîn, lûsîn, tasewas, tasewas, merş, tenişt, tenişt, cicim ayları, meha hingivînî, honeymoon, meha hingivînî, molet, mextel, çipuryan, çipuryan, tilm, tilm, nanoziko, nanoziko, lazû, kerguh, ko kirin, ko bûn, kewişîn/dikewişe/bikewişe, kûrekûr kirin, nizeniz kirin, kûr bûn, mikemik kirin, ohr bûn, ohr kirin, nîşanî kirin, milçemilç kirin, oreor kirin, nabe ku, kix, kix bûn, kix kirin, kiç kirin, kiç, kiç bûn, tir piv kirin, pifo, kirkirîn/dikirkire/bikirkire, nirîn/dinire/binire, misoger bûn, navzik, maça jînê, mandî nebin, koç kirin, bi mêr kirin, ketin kirasan, mewranî ketin ber, noşîgiyan kirin, lenger berdan, mitale kirin, pê vedan, kêmendazî kirin, ketin koyê, pîkol kirin, keskesor, kirpandin/dikirpîne/bikirpîne, kîte, kirar, kevanek, pirsnîşan, lebatî, lêker, kesandin/dikesîne/bikesîne, navdêr, kîtandin/dikîtîne/bikîtîne, peyvnasî, kewaşe kirin, mûç kirin, mexel hatin, nermijîn/dinermije/binermije, bûn pixtî, pêl dan, pêşgir, lar, mefa, pêş, merdane, mûyîn, mirin, mêş, pişt, neheng, kewar, mezin, mal, kol, nitirandin/dinitirîne/binitirîne, kutan/dikute/bikute, nav, lê pirsîn, kok, pîj, ketin/dikeve/bikeve, kêm, o!, piştî, kiz, nûbar, lê, nêz, lem, nivîn, me, kevot, merx, moz, kundir, mit, kever, nîr, kirdan, pêl, kêlik, kil, maç, kûr, kêl, mamik, pê, kêlan/dikêle/bikêle, pîn, pişk, kêr, pîl, ko, pêwir, ku, kir, kezî, mişe, lez, lenger, kulî, meya, kewşen, mişag, kêş, kêrtik, mele, mifte, kêzîn, kûtî, kur, kirp, lûs, malêz, melbend, pêgeh, max, nêrîn, pêşî, kerik, miz, pêngav, kereste, kulek, lêkdan, name, kûrik, lîlik, korik, kewaşe, kerî, lemper, pirole, ker kirin, mîna, kiryar, kûto, pirî, mirin/dimire/bimire, nivîn/dinive/binive, pirtepirt, ketin kurkê, meliqandin/dimeliqîne/bimeliqîne, miremir kirin, kilandin/dikilîne/bikilîne, miçandin/dimiçîne/bimiçîne, nihanî, pix kirin, miçiqandin/dimiçiqîne/bimiçiqîne, miçiqîn/dimiçiqe/bimiçiqe, nîç kirin, mêjî şêlî kirin, kilîn/dikile/bikile, meliqîn/dimeliqe/bimeliqe, pişpişîn/dipişpişe/bipişpişe, kewtîn/dikewte/bikewte, pêkol kirin, kêzîn kirin, pişirîn/dipişire/bipişire, pişirandin/dipişirîne/ bipişirîne, mezrandî, mezrandin/dimezrîne/bimezrîne, noş, lotkevan, netîce, pêlweş, mertal, kevan, la, kevçik, navgîn, lalote, pêşkêşkar, kêşe, mesele, merhele, pile, nijinîn/dinijine/binijine, nefilandin/dinefilîne/binefilîne, menî, neasayî, mêze, nepixîn/dinepixe/binepixe, memleket, pêk anîn, pêk hatin, lasar, pişopişo kirin, mayî, kûr kirin, lîstik, lîstin/dilîze/bilîze, lîstî, nemerd, neçarî, nikil, neçar, neheq, keribîn/dikeribe/bikeribe, kinik, kêrnehatî, nermok, mirisîn/dimirise/bimirise, piştbend, kole, koletî, pêgirtî, kevir, mer, kiş, mahû, lewitî, li ba bûn, na, nexifîn/dinexife/binexife, mezaxtin/dimezixîne/bimezixîne, pêşmalk, mêldar, nepêt, pêxas, pêxas bûn, pêxas kirin, pişkdar, meş, loqandin/diloqîne/biloqîne, lebitandin/dilebitîne/ bilebitîne, lal, loqîn/diloqe/biloqe, kêr kirin, pê girtin, nav hildan, kiz girîn, lê hatin, lê guncîn, pê re, nivandin/dinivîne/binivîne, pê kenîn, kuxîn/dikuxe/bikuxe, miremir kirin nirx, nirxandin/dinirxîne/binirxîne, mêşlok, misoger, nawis, mam, naşte, kul, kêş û vekêş, mesqel kirin, melavî kirin, melavî, kêlî, nişirîn/dinişire/binişire, keyskirî, lemisîn/dilemise/bilemise, pilox, kolan, nezan, nezanî, mizgetf, laşgiran, mirî, pêşmerge, meqes, kurî, mîhrîcan, pişko, kûz, kezeb, nivîsgeh, kuwar, nizar, kom kirin, komel, kom bûn, pingirîn/dipingire/bipingire, nandayî, merd, maxolanî, kitan, kerxur, kulab, naştin/dinêje/binêje, laylac, nezer, mesîl, likijandin/dilikijîne/bilikijîne, likijîn/dilikije/bilikije, kê, nemam, koh, net, kilîl kirin, misêwa, li ba kirin, kurisîn/dikurise/bikurise, li hev rûniştin, merisandin/dimerisîne/bimerisîne, kêzm, pînc, nizilandin/dinizilîne/binizilîne, nizilîn/dinizile/binizile, kuta, kutahî, kewîn/dikewe/bikewe, kewandin/dikewîne/bikewîne, namilke, pêncî, deh kitî salan, koderî, olan dan, piv, kirt, newa, kod, kîs, lêç, negotî, piştgirî kirin, piştevanî kirin, pişt girtin, piştgir, piştevan, piştgirî, kîzên, lewçe, lec, niqniqandin/diniqniqîne/biniqniqîne, pêlawaz, di nîva xwe de qurifîn, niçik, kum ketin çavan, kulfik, pizdank, medrese, nalebar, neyar, neyarî, niyar, niyêt kirin, nefsbiçûk, kifş, kifş bûn, kifş kirin, pifî guhan kirin, lê gemar dan, nasyar, nasyarî, lava, lavakar, mezr, lezandin/dilezîne/bilezîne, leheng, mêranî, kewden, nîşan, pêkenî, mîrnişînî, netîce dan, mil, pî, mêjî, kolîn/dikole/bikole, pêkol, nijde, koledar, leşker, leşkerî, kesirandin/dikesirîne/bikesirîne, piştrast bûn, leteme, mûdî, mişext, meyxane, keys, keyso/keysperest, niyan/dinê/binê, nayîn/dine/bine, lome kirin, netewe, lîwan, pêşkeftin, mezin bûn, kome, mezinahî, kêrtikî kirin, kerxane, lêv, mandel kirin, mizemiz kirin, mêrg û çîman, munasib, nêzîk bûn, meyîn/dimeye/bimeye, meyandin/dimeyîne/bimeyîne, netê, pê de pê de, leq, lerz, lerizandin/dilerizîne/ bilerizîne, lawaz, lawazî, lerizîn/dilerize/bilerize, nozde, neh, kêmar, pênc, newêd, lerzok, neman, macûn, pêşber, milkiyet, kevir li ser kêvir nehiştin, tim di kirasekî de man, mirdar, kişîn/dikişe/bikişe, lîtav, meritandin/dimeritîne/bimeritîne, lûç kirin, meritîn/dimerite/bimerite, lûç bûn, lîl, lûç, kirarî, mêl, noker, kurn, mawe, kevnare, kevnemayî, letandin/diletîne/biletîne, mang, nêrg, lerzek, koç, koçberî, neqandin/dineqîne/bineqîne, mêtin/dimêje/bimêje, neks, kumişandin/dikumişîne/ bikumişîne, kumişîn/dikumişe/bikumişe, lê re hatin, kêlek, kêm kirin, kêm û zêde, kêmî, lotik avêtin, lotik, pê hesîn, kone, pê hesandin, meydan, malik, kovî, namûs, melatî, nijad, nuhtin/dinuje/binuje, lê borîn, kêfxweş bûn, kêfxweş kirin, lanet kirin, kerixandin/dikerixîne/ bikerixîne, kerixîn/dikerixe/bikerixe, mahir, moz kirin, dan mozan, ofeof kirin, milçemilç, nîv, mê kirin, miçirandin/dimiçirîne/bimiçirîne, nehek, pêncek, kulibîn/dikulibe/bikulibe, nehişî bûn, navmalî, dokunmatik, destdanî, touchscreen, destdanî, pîne kirin, pîr, pîr bûn, pîrek, pîrepizk, pîrhevî, pîrik, pîrotankî, pîrotankî bûn, pîroz, pîrozbahî, pîroze, pîroz kirin, pîrozname, pîrozwer, pîs, pîsî, pîso, pîst, pîst jê daweşandin, bi pîşatî, pîşe, pîşesaz, pîşo, pît, pîtol, pîtros, pîv, pîvan, pîvan/dipîve/bipîve [ii], pîvan û ro kirin, pîvandin/dipîvîne/bipîvîne, pîvek, pîvok, pîvaz, pîvazok, pîzang, pîzpîzik, pk, pok, pol, pola, polan birca satilê, polandin/dipolîne/bipolîne, polayî, polik, polke, ponijîn/diponije/biponije, por, por li ber tavê spî kirin, porçe, porik, porişk, porteqal, porxan, posat, posîde, posîde bûn, posîde kirin, post, ji post kirin, postal, poste, posteger, postexane, post kirin, post tijî pere kirin, postnişîn, poş, poşe, poşî, poşîn/dipoşe/bipoşe, poşman, poşman bûn, poşmanî, pot, potik, potîn, poto, poxîn, poz, pozê xwe daliqandin, pozbilind, pozberî, pozheçî, pozmik, pozxane, pş, pung, pun, puwaz, puxte, pûç, pûçên hev dan der, pûç bûn, pûç kirin, pûç derxistin, pûg, pûjan, pûl, pûnik, pûng, pûngal, pûr kirin, pûrt, pûrtik, pûş, pûş şîşî qûnê kirin, pûşil, pûşî, pûşper, pût, pûte, pûte pê dan, pûtparêz, q, qabiliyet, qabqab, qabûr, qaçanî, qaçil, qaçil kirin, qaçî kirin, qad, qadî, qadûk, qaf, qaf bûn, qafik, qafilqeda, qaf kirin, qafok, qafqafî, qafqafî bûn, qafqafî kirin, qafqiloz, qaj, fisteqa qajê, qajeqaj, qajên, qajik, qal, qalbox, qalebal, qala yekî kirin, qalib, qalik, qalind, qalind bûn, qalind kirin, qal kirin, qalonçe, qam, qamçûr, qame, qamik, qamir, qamir bûn, qamîş/qamûş, qamk, qamkinik, qang, qang kirin, qanik, qanî, qanî bûn, qanî kirin, qantir, qanûn, qanûnî, qap, qap berdan, qapût, qaq, qaqa ser cemedê, qaqa reş, li qaqa reş asê kirin, qaq girtin, qaqê, qaqil, qaqlîbaz, qaqreş, qarandin/diqarîne/biqarîne, qarç, qarçikî, qareqar, qareqar kirin, qarên, qarik, qarix, qarîn/diqare/biqare, qarînî, qarot, qartik, qarûşe, qas, vê qasê, qasid, qasidê, qasik, qaş, qaşa çavî, qaşil, qaşo, qat, qat bûn, qat kirin, qatqatî, qatqatî kirin, qawêr, qawit, qawûş, qax, qax kirin, qayde, qayil, qayil bûn, qayîm, qayîm bûn, qayîm kirin, qazim, qazî, qe, qet, qe na, qet nebe, qeb, qebale, qebalek, qebare, qebeqeb, qebeqeb kirin, qebrax, qebraxî, qebûl bûn, qebûl kirin, qebz, qebz bûn, qed, qeda, qedandin/diqedîne/biqedîne, qedeh, qedemgeh, qedexe, qedexe kirin, qedîm, qedîn/diqede/biqede, qedr, qed û qamet, qef, qefaltin/diqefêle/biqefêle, qefare, qefare kirin, qefçil, qefes, qefilandin/diqefilîne/ biqefilîne, qefilîn/diqefile/biqefile, qefle, qefş, qehirandin/diqehirîne/ biqehirîne, qehirîn/diqehire/biqehire, qehitîn/diqehite/biqehite, qehr, ji qehran tetirxanî bûn, qehreman, qehremanî, qehwe, qehweyî, qel, qela, qela kirin, qelafet, qelandin/diqelîne/biqelîne, binçirk qelandin, qelareşk, qelaştin/diqelêşe/biqelêşe, qelax, qelb, qelem, qelemtiraş, qelembir, qelemdank, qelemon, qelemzirêç, qelend, qelend birîn, qelender, qelenderî, qeleş, qeleşî, qelew, qelew bûn, qelew kirin, qelibîn/dielibe/biqelibe, tê qelibîn, qeliqandin/diqeliqîne/biqeliqîne, qeliqîn/diqeliqe/biqeliqe, qelişandin/diqelişîne/biqelişîne, qelişîn/diqelişe/biqelişe, qelizandin/diqelizîne/biqelizîne, qelizîn/diqelize/biqelize, qelî, qelîn/diqele/biqele, qelîsêl, qelîştek, qelqeloşk, qels, qelsemêr, qelsî, qelş, qelûn, qemalax, qemandin/diqemîne/biqemîne, qematik, qemb, qemç, qemçik, qemer, qemerdîn, qemirandin/diqemirîne/biqemirîne, qemirîn/diqemire/biqemire, qemsî, qemtik, qemûşk, qenc, qencî, qend, qendav, qendîl, qenter, qentere, qepûşk, qer, qeram, ji qeramê ketin, qeramûşk, qerandin/diqerîne/biqerîne, qerar, qerar dan, qerase, qerax, qerd, qereçî, qeresî, qerem, qerf, qerfî, qerfok, qerimandin/diqerimîne/biqerimîne, qerimîn/diqerime/biqerime, qerisandin/diqerisîne/biqerisîne, qerisîn/diqerise/biqerise, qerîn/diqere/biqere, qerîngan, qermiçandin/diqermiçîne/biqermiçîne, qermiçîn/diqermiçe/biqermiçe, qermîçok, qernebît, qeroş, qerome, qerpal, qerqaş, qerqef, qerqeşûn, qerqîlk, qerqûde, qerqere, qersîl, qersûn, qert, qert bûn, qertaf, qerwaş, qerz, qerzdar, qesab, qesd, qesel, qesem, qesik, qesîl, qesîs, qesp, qespik, qesr, qest, bi qesta yekî/tiştekî, ji qestan, qestbane, qestîka, qeşa, qeşa girtin, qeşadank, qeşartin/diqeşêre/biqeşêre, qeşeng, qeşmer, qet û bend, qetab, qetandin/diqetîne/biqetîne, qetik, qetîn/diqete/biqete, qetl, qetl kirin, qetmer, qetran, qetran kirin, qetûf, qevd, qevdik, qewad, qewal, qewan, qeware, qewarok, qewartin/diqewêre/biqewêre, qewaztin/diqewêze/biqewêze, qewimîn/diqewime/biqewime, qewirandin/diqewirîne /biqewirîne, qewitî, qewitî lê kirin, qewîn, qewl, bi qewlê mezinan, qewm, qewnik, qey, qeyar, qeyd, qeydik, qeyd kirin, qeyran, qeyrana aborî, qeyre, qeyre bûn, qeyrejin/qeyremêr, qeys, qeysik, qeysî, qeytan, qez, qeza, qezaz, qezî kirin, qêxane, qêrqaş, qibleya xwe şaş kirin, qiblename, qiç/qiçik, qiçrût, qidîk/qidqidîk, qidûm, qidûm şikestin, qijik, qijilandin/diqijilîne/biqijilîne, qijilîn/diqijile/biqijile, qijirandin/diqijirîne/biqijirîne, qijirîn/diqirile/biqirile, qijnik, qilalî, qilalî kirin, qilamcik, qilç, qilç kirin, qilç qut kirin, qilêr, qilêwî, qilik, qilinc kirin, qilîç, qiloç, qilozan, qilpik, qilqilik, qilqilîç, qilûmik, qimar, qimarbaz, qimil, qinare, qinc, qincok, qinik, qinût, qinyat/qinaet, qir, qiraç, qirak, qirar, qirask, qir bûn, qirç, qirçandin/diqirçîne/biqirçîne, qirçeqirç, qirçên, qîrçînî pê ketin, qird, qirdik, qireqir, qireqir kirin, qirêj, qirej bûn, qirêj kirin, qirêjok, qirên, qirik, qirika dirêjî kêrê kirin, qirik ziwa bûn, qirnî, qirjal, qir kirin, qirneqos, qirneqot, qirp, qirp bûn, qirp kirin, qirp şikestin, qirpik, qirpik jê hatin, qirqiçandin/diqirqiçîne/biqirqiçîne, qirqiçîn/diqirqiçe/biqirqiçe, qirş, qirş û qal, qirşik, qirt, qirt xwarin, qirtik, qirtikên porî, qirtik dan, qirtî, qirtî li serê yekî kirin, qise kirin, qisim, qisimqere kirin, qismet, qitî, qiyame, qiyamet, roja qiyametê, qîç, qîç bûn, qîç kirin, qîçilokî, qîjandin/diqîjîne/biqîjîne, qîjîn/diqîje/biqîje, qîl, qîlê xwe di yekî de çikandin, qîm, qîma xwe pê anîn, qîm kirin, qîmet, qîq, qîq rabû şipê, qîq bûn, qîqeqîq, qîr, qîr û qetran, qîr û sîr, qîr kirin, qîrandin/diqîrîne/biqîrîne, qîrîn/diqîre/biqîre, qît, qîtik, qîz, qîzap, qîzmet, qîzxal, qîztî, qoç, dan ber qoçan, qol, vî qolî, qolinc, qolincê yekî şikandin, qopçe, qopik, qoqiz, qor, qorç, qoreqor, qorên, qorik, qorî, qorzî, qose, qoş dan xwe, qot, qotik, qube, quds, qul, qulac, qulbik, qul bûn, qule, qulebaz, qulebazî, qulefîskî, qulibandin/diqulibîne/biqulibîne, qulibîn/diqulibe/biqulibe, quling, qulik, qulîzên, qul kirin, qulopanî, qulopanî kirin, qulopilo, quloz, qulozan, quloz bûn, quloz kirin, qulp, qulpa çavan, qulpa derziyê, qulp pê ve kirin, qulqule, qulqulî, qumaş, ma qumaşê alê ye?, qunbere, qunc, quncê jorîn, quncal, quncik, quncirandin/diquncirîne/biquncirîne, quncirûk, quraf, quraftin/diqurêfe/biqurêfe, quran, qurban, qurbana vî kurî, teşt firot legan kirî, qurban dan, qurban kirin, qurcûm, qure, qure bûn, (xwe) qure kirin, qureder, qurequr, qurequr kirin, qurf qamîşê, qurfik, qurifandin/diqurifîne/biqurifîne, qurifîn/diqurife/biqurife, qurix, qurm, qurmiçandin/diqurmiçîne/biqurmiçîne, qurmiçîn/diqurmiçe/ biqurmiçe, qurnaz, qurnazî, qurom bûn, (xwe) qurom kirin, qurqurbeg, kurê qurqurbegê, qurt, qurtandin/diqurtîne/biqurtîne, qurtik, qurût, qurût bûn, qurût kirin, qusan, qusandin/diqusîne/biqusîne, qusîn/diquse/biquse, qut, qutb, qut bûn, qutifandin/diqutifîne/biqutifîne, qutifî, qutifîn/diqutife/biqutife, qutik, qutim, qut kirin, quwet, quz, quzfiroş, qû, qûç, qûç bûn, qûç kirin, qûn, qûn pan kirin, qûnê bi min re neyê, bîna genî ji te tê, qûndare pêlavên, qûnde/qûnek, qûndetî/qûnektî, qûnek, qûnfireh, qûngiran, qûntar, qûş, qûş li yekî teng kirin, qûşxane, qût, qût xwarin, qûze, r, ra, raya giştî, ra jê bûn, raber, raber kirin, rabezîn/radibeze/rabeze, rabihartin/radibihêre/rabihêre, rabihîstin/radibîze/rabihîze, rabirdû, raborî, rabûn/radibe/rabe, rabûn şek, raçandin/radiçîne/raçîne, raçav, raçav kirin, radan/radide/rade, rade, rader, radest, radest bûn, radest kirin, rageş, rageşî, ragihandin/radigihîne/ragihîne, ragihiştin/radigihêje/ragihêje, ragirtin, xwe ragirtin, raguhastin/radiguhêze/raguhêze, rahatin/ratê/rabê, rahejandin/radihejîne/rahejîne, rahêl, rahêlan/radihêle/rahêle, rahiştin/radihêje/rahêje, rahiştin, rajêr, rajor, raketin/radikeve/rakeve, rakêşan/radikêşe/rakêşe, rakêşana zevînî, rakirin/radike/rake, rakişîn/radikişe/rakişe, raman, raman û beyan, ramedandin/radimedîne/ramedîne, ramedîn/radimede/ramede, ramîn/dirame/birame, ramûsandin/radimûsîne/ramûsîne, ramyar, ramyarî, ran, ranan/radine/rane, ranik, rapêçan/radipêçe/rapêçe, raperişandin/radiperişîne/raperişîne, raperîn/radipere/rapere, rapêç, rapêçîn/radipêçe/rapêçe, rapêlk, rapêş kirin, raqetandin/radiqetîne/raqetîne, raqetîn/radiqete/raqete, rarûyî yekî ketin, raser, rasernav, rasine, raspartin/radispêre/raspêre, rast, bi rastî, rastî hev hatin, rastbîn, rastek, rasteqîn, rasterast, rasterê, rasterê bûn, rasterê kirin, rastexêz, rastênhev, rastgir, rastgo, rasthatin, rasthatinî, rastî, rastker, rastkêş, rast kirin, rastmane, rastnivîs, rateqandin/raditeqîne/rateqîne, rateqîn/raditeqe/rateqe, rav, ravayî yekî kirin, rave, ravekar, ravekew, rave kirin, ravgeh, ravker, raweyên pêşkerî, raweyên daxwazî, rawest, rawestan, rawestandin/radiwestîne/rawestîne, rawestgeh, rawestgeha dagirtina, rawestîn/radiweste/raweste, raweşandin/radiweşîne/raweşîne, raweşîn/radiweşe/raweşe, rawêj, rawêjer, rawêjerê leşkerî, rawêjerî, rawêjeriya bazirganiyê, rawêjgeh, rawêj kirin, rawêjî, raxistin/radixîne/raxîne, raxît, raye, rayedar, rayedarî, rayedariya zagonsaziyê, rayêl, rayêl kirin, rayêx, rayîş, rayîşa bazarê, raz, razan/radize/razê, razandin/radizîne/razîne, razanxane, razber, razepeyv, razgir, razî, razyane, reben, rebenî, rebeq, ev deh salê rebeq in ku, ref, refandin/direfîne/birefîne, refank, refes, refes kirin, reftar, reg, regez, regezperest, reh, reh û rêşiyên xîretê tê de nebûn, reh lê ranebûn, reha, rehek, reheknasî, rehet, rehetî, rehidandin/direhidîne/birehidîne, rehidîn/direhide/birehide, rehilandin/direhilîne/birehilîne, rehilîn/direhile/birehile, rehik, rehjen, rehjenî, rehn, rehnayî, rehn bûn, rehn kirin, rejî, remezan, remil, remildar, remz, renc, rencber, rencîde, rencîde kirin, rencûr, rende, rendol, reng, rengandin/direngîne/birengîne, rengavêtî, rengîn, rengkorî, rengpîşe, rengrêj, renî, renîn/direne/birene, renok, rep, repandin/direpîne/birepîne, rep bûn, reperep, reperep kirin, repisandin/direpisîne/birepisîne, repisîn/direpise/birepise, req, req bûn, reqbûna rehçikan, req kirin, reqas, reqele, reqem, reqisandin/direqisîne/bireqisîne, reqisîn/direqise/bireqise, reqitîn/direqite/bireqite, reqs, resen, reş, reş û peş kirin, reş girêdan, reşahî, reşandin/direşîne/bireşîne, reşbelek, reşbîn, reş bûn, reşe, reşeba, reşedar, reşekurmancî, reşemî, reşenivîs, reşêle, reşik, reşî, reş kirin, reşnivîs, reşokî, reşpoşî, reşreşk, rev, revandin/direvîne/birevîne, revaştin/direvêşe/birevêşe, revde, revend, revenda kurd, revêtin/direvêje/birevêje, revî, revîn/direve/bireve, revîrevî, bi revîrevî çûn, revok, rewa, rewa bûn, rewal, rewan, rewanbêj, rewanbêjî, rewan bûn, rewanî, rewan kirin, rewatî/rewayî, rewd, rewend, rewendî, rewêl, rewiqandin/direwiqîne/birewiqîne, rewisandin/direwisîne/birewisîne, rewisî, rewisîn/direwise/birewise, rewişt, rewişta kurd, rewneq, rewneqdar, rewş, rewşa awarte, rewşen, rewşenî, rewşenbîr, rewt, rex, rex û çan, li rex û çanên xwe nihêrtin, rexne, rexneya avaker, rexneya kavilker, rexnegir, rexnegirî, rexne lê kirin, rexne lê girtin, rext, reyîn/direye/bireye, rez, rezalet, rezber, rezîl, rezîl bûn, rezîl kirin, rezîltî, rezvan, rezvanî, rê, rê dan, rêbaz, rêber, rêberî, rêberî kirin, rêbir, rêbirî, rê birîn, rêbiwar, rêbiwarî, rêç, rêç gerandin, rêç kirin, rêçal, rêçalî, rêder, rêgeh, rêgez, rêgir, rêhesin, rêje, rêjgeh, rêjing, rêjî kirin, rêjkar, rêjkarî, rêjne, rêjnebaran, rêjîk, rêkeft, rêkeftname, rêk û pêk, rêl, rênc, rêncî, rêncî bûn, rêncî kirin, rênîşandêr, rêpî, rêpîvan, rêsî, rêstin/dirêse/birêse, rêşî, rêş kirin, rêşte, rêtin/dirêje/birêje, rê û rêçik, rê û rêçikên ayînî, rêv, di çata rê de rêv rûçikandin, rêvaz, rêveber, rêveberê pêwendiyan, rêveberî, rêveberiya herêmî, rêvin, rêvin bûn, rêvin kirin, rêwişt, rêwing, rêwingî, rêwî, rêwîtî, rêx, rêxistin, rêxok, rêxokî, rêxole, rêxazî, rêz, rêz bûn, rêz kirin, rêz girtin, rawestana rêzgirtinê, rêzan, rêzanan, rêzbendî, rêzbend kirin, rêzdar, rêzepirtûk, rêzgir, rêzik, rêzikşikên, rêzil, rêziman, rêzimanî, rêzikname, rêzîn, rêzname, ribês, ricifandin/diricifîne/biricifîne, ricifîn/diricife/biricife, ricimandin/diricimîne/ biricimîne, ricricîn/diricrice/biricrice, riçilandin/diriçilîne/biriçilîne, riçilîn/diriçile/biriçile, rifse, rih, rih berdan, rih kur kirin, riha, riha bûn, riha kirin, rihan, rihet, rihet bûn, rihetî, rihet kirin, rijandin/dirijîne/birijîne, rijd, rijd bûn, rijde, rijdî, rijîn/dirije/birije, rijî, rik, ji rikan, rikane, rikdar, rikeber, rikeberî, rikeh, rikêb, rikêbî hev kirin, riko, rikrikîn/dirikrike/birikrike, rim, rimandin/dirimîne/birimîne, rimbaz, rimj, rind, rindî, rinek, ringering, ringering kirin, ripin, ripinîn/diripine/biripine, riprût, risas, risasî, risil, rist, riste, ristin/dirêse/birêse, risti, rist kirin, riswa, riswa bûn, riswa kirin, riswatî, rişk, rişkîn, rişk kirin, rişte, rişwet, ritam, ritil, ritl, ritlo, ritlo bûn, ritloyî, ritimandin/diritimîne/biritimîne, ritimîn/diritime/biritime, rivişt, rivîn, riwange, rizandin/dirizîne/birizîne, rizbe, rizde, rizgar, rizgar bûn, rizgarî, rizgar kirin, rizinde, riziyayî, rizîn/dirize/birize, rîçal, rîp, rîs, rîs rêstin, rîş, rîşê, rîtil, rîtin/dirî/birî, dûrî xwe rîtin, rîvele, ro, robar, rodî, roj, bi roj, bi şev û roj, roj dîtin, rojane, rojanî, rojava, rojavayî, rojbaş!, rojbend, rojcebîn, rojev, rojgar, rojgeran, rojgîn, rojhilat, rojhilatî, rojimêr, rojing, rojik, rojî, rojî girtin, rojname, rojnameger, rojnamegerî, rojnivîsk, role, rom, roma, ron, ronahî, ronak, ronakbîr, rondik, ronî, ronîdar, ronyas, rop, ropo, roqroqe, roro, rovî, rox, rozî, rubad, ruh, ruhistîn, ruhvegerîn, rux, ruxsar, rû, rû jê badan, rû spî bûn, rûbar, rûbarên seholîn, rûbalgeh, rûber, rûbirtin/rûdibire/rûbibire, rûçik, rûçikandin/dirûçikîne/birûçikîne, rûçikîn/dirûçike/birûçike, rûdan, rûdemî, rûgeh, rûgehnas, rûgerm, rûgeş, rûgêr, rûken, rûmet, rûmetdar, rûnê genî li ser nanê xwe dîtin, rûnas, rûnbirêjk, rûndank, rûnerm, rûniştin/rûdine/rûne, rûnpêj, rûpel, pergala rûpelan, rûpûş, rûreş, rûreş bûn, rûreşî, rûreş kirin, rûro, rûs, rûsar, rûspî, rûspîtayî, rûspîtî, rût, rût bûn, rûtirş, rûtî, rût kirin, rûv, rûvî, rûviyê barik, rov, rûxandin/dirûxîne/birûxîne, rûxîn/dirûxe/birûxe, s, sa, sabit, sabit bûn, sabit kirin, sabûn, sabûna yekî kef nedan, sabûn kirin, sabûnpêj, sabûnpêjî, sabûnsaz, sade, sadetî, sadiq, sadiq bûn, saet, saet li ser yekî nehatin girêdan, safî, sakar, sakarî, sako, sal, sal heye duwazdeh meh e ew di wî halî de ye, salane, salar, salewext, salix dan, salixgerî, salname, salos, salroj, salveger, salyad, saman, sana, sanahî, sanahî bûn, sanahî kirin, sapok, saqdirêj, sar, sar bûn, sar kirin, sarinc, saring, sarîc, sarûgerm, satandin/disatîne/bisatîne, satil, satîre, sator, satore, sava, savar, savaxane, savêr, du segên ser savêrekî, saw, saw bi ser ketin, sawîr, sawêr, sawtehrî, sax, sax bûn, sax man, saxî, saxiya te, sax kirin, saxte, saye, di sayeya serê wî de, sayî, sayîhişk, saz, saz bûn, sazdêran, sazgar, sazî, saziya karnişîniyê, saziyên mîrî, saziyên fermî, saz kirin, sazûman, se, seb, seb kirin, serê seba, seba kêçekê lihêfek şewitandin, seba qurişekî deh teqle avêtin, sebaret, sebaz, sebî, sebîl, sebr, sebûn, secîh, secîhî, sed, ji sedê sed, sedesed jimartin, sedased, sede, sedem, sedrenc, sedsal, sedta, sefandin/disefîne/bisefîne, sefêk, sefêktî, sefêktî kirin, sefîn/disefe/bisefe, seg, seganî, segavî, segbaz, seglawî, segman, segmasî, seh kirin, sehm, sehol, sehol bestin, seholbendan, sehra, sehrawî, sekerat, ketin ber sekeratê, sekihandin/disekihîne/bisekihîne, sekihîn/disekihe/bisekihe, sekinandin/disekinîne/bisekinîne, sekinîn/disekine/bisekine, sekitandin/disekitîne/bisekitîne, sekitîn/disekite/bisekite, sekre, sekû, sekûyê benderê, sel, selef, selemêşk, selemtî, selexane, selêfk, selik, selixandin/diselixîne/ biselixîne, selmandin/diselmîne/ biselmîne, sema, semajen, semanek, semax, seme, seme bûn, seme kirin, semer, semêş, semt, bisemt, semûn, semyan, senc, sendirîk, sendox, seng, sengandin/disengîne/bisengîne, senger, sengera cengî, sengergeh, sengîn, senîmenî, senît, sepandin/disepîne/bisepîne, sepêşî, sepîtk, seqa, seqa kirin, seqem, seqet, seqet bûn, seqetî, seqet kirin, ser, ser û binê bûyerê, bi ser de çûn, bi ser de girtin, bi ser de hatin, li ser boça xwe şîn bûyîn, li ser boçika xwe rûniştin, ser û pê, ser berdan, serê sibehê, sera, serad, serane, seranser, seranserî welêt, seraşpêj, serata, seratayî, serbajar, serban, serbar, serbarî, serbarî vê yekê, serbarî lê kirin, serbask, serbaz, serbazî, serberedayî, serberz, serbest, serbest berdan, serbestî, serbêrî, serbijîşk, serbilind, serbilindî, serbir, ser birîn, serbixwe, serborî, sercem, ser çemandin, serçemk, serçemk girtin, serçimk, bi serçimkan bi rê ve çûn, serçok/serçong, serdab, serdan, serdanpê, serdar, serdarî, serde, serdem, serdema kevirîn, serdema raperînê, serdema ronahiyê, serdemên zêrîn, serdest, serdest bûn, serdeste, serdestî, serdilk, serdozger, sere, serederî, serederî pê re derxistin, serek, sereke, serenav, serencam, serencama berhevxistinê, serencama dabeşkirinê, serencama derxistinê, serencama komasiyê, sererast, sererast bûn, sererast kirin, serêş, serêşî, serfermandar, serfiraz, serfirazî, sergamêş, serger, sergerdan, sergerdan kirin, sergerm, sergermî, sergevez, sergêj, sergihayî, sergihayî bûn, sergihayî kirin, sergîfk, sergîn, sergo, sergotar, sergovend, serhed, serhejhejok, serheng, serhevde, serhevraz, serhewa, serhildan, serhildêr, serhişk, serhişkî, seridîn/diseride/biseride, serik, serinc, serinc rakêşan, serincrakêş, serişte, serî, serî lê dan, serî lê gerandin, ser jê kirin, serjimar, serjimara giştî, serjinik, serkan, serkanî, serkantî, serkantiya giştî, serkar, serkarî, serkeftin, serkeftî, serkêş, serkêşî, serko, serkolî, serkut, serkut bûn, serkut kirin, serleşker, serliq, serma, serma girtin, sermal, sermaye, sermayedar, rastmal, sermedî, sermest, sermest bûn, sermestî, sermeşq, sermil, sermiyan, sermiyandar, sername, sernav, sernerm, sernewq, sernişîv, sernivîsar, sernivîskar, sernixûn, sernûçe, sernûser, serobino, serok, serokatî, serokomar, serokwezîr, serpel, serpene, serpene kirin, serperişt, serperî, serpêhatî, serpiyan, bazirganiya li ser piyan, xwarinên serpiyan, serpî/serpîl, serpîrek, serpopil, serpûş, seriyan, sersabûn kirin, sersal, sersar, sersarî, sersarî kirin, sersax, sersaxî, sersaxî jê re xwestin, serşok, sertar, sertaser, sertilî, sertiraş, sertiraşî, sertiraşxane, sertîr, sertît, serwer, serwerî, serwext, serwext bûn, serwext kirin, serxur, serxwe, serxwebûn, serxweş, sersil, serxweş bûn, serxweşî, serzelût, setimîn/disetime/bisetime, sevî, sewa, sewal, sewda, sewdal, sewdaser, sewgirandin/disewgirîne/bisewgirîne, sewl, sewl dan, sews, sewt, sewtek li erdê yek li esmên bûn, ji sewt ketin, sewtsewtok, sewz, sewzî, sexbêr, sexbêrî, sexbêrî kirin, sexbêrvan, sext, sexte, sextiyan, sexele, sewad, xwedî sewad bûn, sewalvan, sewalvanî, sewnês, sewnêsî, seya, seyandin/diseyîne/biseyîne, seyd, seyda, seydvan, seylav, seylax, seynik, seyr, seyran, seyrangeh, seyranî, seza, sezayî, sezaya laşî, seza kirin, sê, sê kevirê wê dan ber sêrî, sêbare, sêbare bûn, sêbare kirin, sêdar, sêdîmenî, sêgoşe, sêguh, sêl, sêlik, sêlav, sênc, sênex, sênî, sêpî, sêr kirin, sêsibeh, sêşem, sêta, sêtîr, sêv, sêvaxîn, sêvik, sêwak, sêwirandin/disêwirîne/bisêwirîne, sêwirîn/disêwire/bisêre, sêwiyê binçengşewitî, sêwî man, sêwîxane, sêyek, sêzdeh, sêzdehem/sêzdemîn, sibat, sibe, sibeh, sibeh lê pag bûn, sibetir, sicade, sicadeya xwe li dojehê raxistin, sicûr, sifir, sifirne, sifre, sifre danîn, sift, siftî, sih, sihin, sihirandin/disihirîne/bisihirîne, sihirîn/disihire/bisihire, sik, sikil, sikir, sikûm, sikûmreş, sil, sil kirin, sil bûn, silal, silamet, silav, silav dayîn, silav kirin, silav lê kirin, silavî, çûn silaviyê, sildank, silek, silekî, silekî kirin, silepor, silikandin/disilikîne/bisilikîne, silikîn/disilike/bisilike, silim, silîng, silq, silqî, silqiyî serê te, silsilok, siltan, silûk, ketin silûkê, sim, simandin/disimîne/bisimîne, simarte, simbêl, simbêl tê de badan, simbêlboq, simbêlçixt, simbêlpoşe, simbil, sime, simil, simitandin/disimitîne/bisimitîne, simitîn/disimite/bisimite, simîn/disime/bisime, simkot, simok, simtiraş, simolek, simsik, simt, simûçk, bi serê simûçkan meşîn, sinaet, sinarîn/disinêre/bisinêre, sinc, sincan, sincaq, sincirandin/disincirîne/bisincirîne, sincirîn/disincire/bisincire, sincîd, sindan, sindif, sindirîk, sindî, sindoq, sinet, sinet kirin, sinêde, gule bi sinêde lê ketin, sinêle, sing, sing di ber de kutan, singîr, singîr kirin, singo, sinik, sinix, sinix bûn, siparte/sipartek, sipartin/dispêre/bispêre, sipsax, siqa, siqa kirin, sir, sirêş, sirişk, sirke, sirke kirin, sirnî, sirsûm, siruşt, sirûd, sirûda neteweyî, sirûdên leşkerî, sisê, sisî, sist, sist bûn, sistî, sist kirin, sitam, sitamî, sitamî lê kirin, sitar, sitar tê de neman, sitare/sitargeh, sitem, sitembar, sitembarî, sitemkar, sitêl, sitirandin/disitirîne/bisitirîne, sitirîn/disitire/bisitire, sitî, sitvan, siûd, sivder, sivikahî, sivik bûn, sivik kirin, siving, sivnik, sivorî, sixêf, sixêf kirin, sixtopixto, sixtopixto kirin, siwar, siwar bûn, siwar kirin, siwar peya kirin, siwat, siwax, siyaset, siyasetmedar, siyasî, siyele, sî, sîber, sîdar, sîgeh, sîhir, sîhirbaz, sîkard, sîkene, sîl, sîle, kod bi dêv re sîle kirin, sîm, sîma, sîme kirin, sîmerx, sîmsar, sînahî, sîndir, sîng, sînor/sindor, sînorbir, rojnamevanên sînorbir, sîpel, sîqal, sîr, sîrek, sîrfisk, sîrik, sîrim, sîrkut, sîs, sîsark, sîs bûn, sîsele, sîsirk, sîtar, sîte, sîtil, sîvan, sîvander, sîvok, sîwanok, sîwak, sîx, sîxme, sîxur, sobe, sobevan, sober, soberî, soberî kirin, sofik, sofî, sohe, sojer, sol, sol dan destan, solbend, soldank, soldirû, sole, solîn, sond, sond xwarin, sone, sor, sor û gizêrî bûn, soravk, sor bûn, sorcîn, sordîn, sorewêl/sorewilk, sorgevez, sorik, soring, sorîçk, soromoro bûn, sorsorik, sosik, sosin, sosret, sotin/disoje/bisoje, sotîner, sox, sox û sinix, sox bûn, soxe, soxe man, sox kirin, soy, soz, sozê mêrên berê, sozdar, soz dan, sparte, spartin/dispêre/bispêre, spartin axê, spas, spas kirin, spehî, spehîtî, spêde, spêle, spî, spiya xwe bi peretî firotin, spiyên xwe kuştin, spîçolkî, spî kirin, spîldax, spîldax bûn, spîldax kirin, spîlk, spîndar, spîtale, spîtayî, spîtk, spîxur, standin/distîne/bistîne, stewandin/distewîne/bistewîne, stewîn/distewe/bistewe, stewl, stewr, stewr bûn, stêle, stêng, stêr, stêr xuricîn, stêrk, stêrka xwe bi roj dîtin, stêrk ji esmên anîn xwarê, stêrk girtin, stêrnasî, stî, stran, stranbêj, stran/distrê/bistrê, strî, strîzerk, stro, strû, stû, stû di rû de hatin, stû bi binî ve bûn, stû hingaftin, stûbend, stûbir, stûdirêj, stûkur, stûqulk, stûn, stûr, stûr bûn, stûr kirin, stûrî, stûvank, stûxwar, su hatin, suhbet, sukûnet, sukûneta derûnî, sulh, sur, surandin/disurîne/bisurîne, sureya, surperî, surşirîn, suxre, suxte, sûc, sûcdar, sûçe, sûçeber, sûd, sûd wergirtin, sûdperest, sûk/sûq, sûlav, sûr, sûre, sûret, sûs, sûse, sûsik, sûsmar, sût, sûtal, sût û sûtal, sûtar, sûtan/disû/bisû, swîr, swîr bûn, sûxar, sûyîn/disû/bisû, sûzenek, sûzenî, ş, şa, şabad, şabal, şaban, şabaş, şabaş ji xwedê, şa bûn, şaciwan, şad, şad bûn, şadiman, şadirvan, şadî, şad kirin, şafir, şag, şagenim, şagirt, şagul, şah, şahane, şahbanû, şahbaz, şahbender, şahbenderî, şahbenderxane, şaheng, şaheser, şahid, şahidî, şahî, şahîk, şahmar, şahmerdan, şahreg, şahrê, şahsiwar, şahtî, şahyar, şahzade, şair, şajin, şajina bedewiyê, şak, şa kirin, şakûl, şal, şalgerdan, şalok, şalûfe, şalûl, şalûz, şalûzî, şalwar, şalyar, şalyarî, şambelot, şamik, şamirîşk, şamû, şan, şanê xwe derxistin, şanaz, şanaz bûn, şanazî, cihê şanaziyê ye, şancûl, şande, şandin/dişîne/bişîne, şandî, şane, şaneya xwînê, şaner, şanenas, şanenasî, şanenav, şanese, şaneşîn, şanik, şanişîn, şanî, şanî dan, şano, şanogeh, şanoger, şanogerî, şanşanok, şapanosî kirin, şapat, şape, şaper, şapik, şar, şarandin/dişarîne/bişarîne, şarax, şaredar, şaredarî, şarestûn, şarestûn kirin, şareza, şarezahî, şarezahiya hunerî, şarêz, şaristan, şaristanî, şarîn/dişare/bişare, şaş, şaş bûn, şaşik, şaşik girêdan, şaşî, şaşî kirin, şaş kirin, şaş man, şaşwaz, şaşwaz bûn, şaşwaz kirin, şatik, şatir, şato bato, şato bato xeber dan, şavêr, şavêrî, şax, şax vedan, şaxur, şayen, şayenî pesnê, şayese, şayese kirin, şayeste, şayid, şayiş, şayiş kişandin, şazde, şe/şeh, şeyê piyî, şeb, şebeng, şebenga rojê, şebikîn/dişebike/bişebike, şefeq, şefran, şeftalî, şeftûl, şeher/şehir, şehitandin/dişehitîne/bişehitîne, şehitîn/dişehite/bişehite, şehîd, şehîd ketin, şehîn, şeh kirin, şehmar, şehriyar, şehriyarî, şehrîwar, şeht, şil û şeht, şehte, şehwet, şek, şek lê dan, şekal, şekal bi lingan ve kirin, şekerok, şekêrt, şekir, şekirê hûr, şekirê kabik, şekirê kaç, şekirê qend, şekirê heqîde, şekirdank, şe kirin, şekirmiz, şekirnok, şekirên, şekok, şel, şelaf, şelafî, şelafî kirin, şelal, şelal bûn, şelal kirin, şelaq, şelaq kirin, şele/şeleg, şelegan, şelik, şelipîn/dişelipe/bişelipe, şeliq, şeliqîn/dişeliqe/bişeliqe, şelîn/dişele/bişele, şelşelî, şelûf, şemal, şemal dan, şemalk, şemate, şembûz, şembûz bûn, şemendefir, şemitandin/dişemitîne/bişemitîne, şemitî, şemitîn/dişemite/bişemite, şemixîn/dişemixe/bişemixe, şemî, şemîtok, şemkur, şemûk, şemûz, şene, şene kirin, şeng, şengal, şengebî, şengebûk, şengist, şengiste, şep, şepal, şepane, şepane dan, şepe, şepêl, şepilandin/dişepilîne/bişepilîne, şepilîn/dişepile/bişepile, şepirze, şepirze bûn, şepirze kirin, şepîlk, şepop, şepol, şeq, şeq lê vedan, şeqam, şeq bûn, şeq kirin, şeqe, şeqên dengê, şeqil, şeqitandin/dişeqitîne/bişeqitîne, şeqitîn/dişeqite/bişeqite, şeqizîn/dişeqize/bişeqize, şeqle, şeqopîlo, şeqopîlo bûn, şeqopîlo kirin, şeqşeqî, şeqşewêl, şer, şerê bejî, şerê bigirbikujiyê, şerê eniyê, şerê fezayî, şerê germ, şerê piştzeryayî, şerê sar, şerê zeryayî, şeranî, şerbet, şerbik, şer derxistin, şeredev, probably, cartoonist, trigger, matmayî bûn, matmayî, cryptographer, cryptographic, cryptography, cryptology, navnotî, nahtor, nahtor, fool' paradise, nanny goat, be on the right side of the fence, sit on the fence, qunderz, qunderz kirin, countryside, qedemik, qedemik, qedemik, begrieve, stray, bowl, geta, milky way, holds onto/on to, compassion, snowy, immerse, womanhood, invincible, encourage, solemnly, kindness, beloved, cement, her meh, sala tê, dijîm, dijîn, hat, pişîk, da ku, şîv, nûka, cîhan, frensizî, piyal, sekiniye, here, kes m.f. person (when used with a negative predicate it means ‘anybody’) (bila) kes wî nebîne lit. may anybody do not see him, emir, kêm caran, vegerîn, rûbar, duwemîn, diçe, yek ji ...., jinmam, gelek caran, damezran, nêzîkatî kirin, pêjîn, sûd wergirtin ji, damezrandin, dest bi … kirin, dest kirin bi, derxwendin, geriya, bi dar da kirin, davêtin, dayîn, derbaz, derêxistin, deriya, dêw, dewir, dia, dihanî, dinê, do, doşik, dunya, duv, dûvre, êrîş anîn, êrîş birdin, esman, ewel, ewir, fêhm, firq, giha, gihandin, gîya, guhaztin, gulle, ha, hebkî, hej, hemêz, herê, heşî, hetanî, hêvar, hewk, himêz kirin, hiner, hînga, hişin, hîştin, kanê, kaxet, kaxiz, kês, kewanî, kivş, ko, kûlîlk, kwîr, lavan, lerizîn, liviyan, meşiyan, meyildar, mîh, minnet, miriyan, mor, naynik, nihe, nîjad, nisxe, nişan, nivistin, nivş, nixabtin, nixamtin, nixumandin, nuh, nujen, ny, ordu, pekiyan, perçe, pkk, pz, qelş, qetiyan, qulubîn, qûntar, rawestiyan, rêvebir, risk, ronayî, sibê, sipî, sitêrk, sitran, spartin, steyr, sto, surgûn, şe, şîndar, şkandin, şun, tamar, tena, tilîk, tiwê, tûrt, ustu, va, vêgeriyan, veziliandin, wele, weleh, xebitan, xilmamş, xisûsiyet, xurîn, xûyan, xwenav, xwey, xweya, xweyî, ynk, zelam, zerdeşt, zîn, zêbit, yên te, xort, ser çavan, mast, têr kirin, duh, bêlê, zerbûyî, xwestin, xesandin, îsfehanî, nivîskî, qermiçî, qerçimî, qermiç, jêhatî, biqedr, ne hêja, kurmî, herehereyî, zehmetkêş, bêje bi bêje, darîn, depdepe, bêsedem, bêhejiyan û livat, bêhişiyarî, di hundirê ... de, bi heftiyekê, digel, ligel, li ba, ji neçarî, lêvişkestî, bivê nevê, rawir, kelberû, belav, boş, kê, kî, şaşik spî, spî, kîjan, ku derê, li ku derê, li ku, ji ku, kû der, kû derê, wexta, gava (ku), dema, gava, kengî, heçê, kirine û nekirine, kir nekir, ya baştir, roavayî, zarşêrîn, gotinxweş, dawiya hefteyê, Çarşem, tevnker, qels, sist, zeîf, diçin, dikin, nizanin, em, pêlpêlî, dilgerm, zext, şidet, bi hêl, bi riya ..., ziliandin, sik û sar, zû be zû, bi xêr û bêr, sernuxumandî, sebze, cihê cihê, têvel, cûre ûore, rengîn, vikûvala, çiv dan xwe, wer kirin li, birîn kirin, şixul kirin, mereq kirin, mehû kirin, bixêrhatinî dan, li ... xêrhatinê kirin, xêrhatinê kirin, xêrhatinê kirin li ..., sist kirin, temaşa kirin, firax şustin, rêj kirin, şiyar kirin, zor kirin, fehm kirin, lîlandin, fitil dan, alandin, badan, dagerandin, teslîm kirin, xîret kirin, serê xwe bi ... re êşandin, derman kirin, azar dan, qefilandin, girêdan, paşê xwe avetin bi, vexistin, bijiqandin, piroze kirin, pirtve kirin, hildirandin, mamostetî kirin, mamostayî kirin, hînî kirin, şor kirin, çêlî kirin, cihê ... girtin, alîkarî kirin, kîn girtin, dîl girtin, cih girtin, buhirîn, mecal birrîn, nêşan kirin, kut xistin li ..., serşuştin, xem xwarin ji, xwêdan, dora ... girtin, eleyhdarî kirin, berpêş kirin, bêhna ... çikandin, xesar dîtin, darbe xwarin, rêncberî kirin, têkoşîn dan, tazî kirin, daliqandin, bel kirin, pêkol kirin, gav kirin, qal kirin, kuskusandin, qeter kirin, belav kirin, tuff kirin, borandin, xerc kirin, çareser kirin, çengê li ... de cih kirin, miç kirin, derî girtin, kefen kirin, nîşan dan, şanî dan, şanî kirin, qîr kirin, bang kirin, şivantî kirin, dakutan, tayek kişandin ji ..., daçikandin, xizmet kirin, cûda kirin, giran firotin, neqandin, xuya kirin, mohr xistin, ax avêtin, rizgar kirin, serdestî kirin, hukumdarî kirin, herimandin, kambax kirin, li xew hilpekandin, vemaltin, çiqçiqî kirin, rêz girtin ji, daxaz kirin, ducar kirin, bi bîr anîn, ji ber jmartin, ceza wergirtin, gazind kirin, teperep kirin, xwedî kirin, barandin, cih kirin, hevedudanîn, şixulandin, şerpeze kirin, çarşef li xwe kirin, têkirin, meşandin, dan alîyekî, dawî anîn, çarşef kişandin, kêşan, vekişandin ji ..., xwe berhev kirin, îspat kirin, protesto kirin, guhên xwe dagirtin, pêşiya ... girtin, tercîh kirin, nimêj kirin, dua kirin, dua xwendin, pesinandin, gupe gup kirin, kun kun kirin, çikîn, rêçe hildan, tepandin, jan dan, berferih kirin, pêşkêşî kirin, mecbûr kirin, hêlûn kirin, navandin, nav kirin, şaş kirin, ji ber zanîn, cixiz kirin, gevizandin, çilmisandin, îstifade kirin ji ..., veciniqandin, şemitandin, bêhêvî kirin, amade kirin, cih li xwe xweş kirin, lez kirin, gêj kirin, qelizandin, zelal kirin, pijiqandin, xwar kirin, hebandin, rıya xwe şaş kirin, ji dest kirin, hêre kirin, bêrî kirin, hez kirin ji ..., jê hez kirin, pêxistin, pê xistin, rizandin, dest ji … kêşan, dest kêşan ji, şop hiştin, hêlan, ramedandin, kurdandin, hilkutan, li derî dan, ramûsîn, pîn avêtin, dest dan hevdû, fermana ... derxistin, nasandin, dan naskirin, îsrar kirin, nîşan kirin, zêde kirin, têxistin, beranîn, tab anîn, nefes dan, qerpeçe kirin, pifinî kirin, qesta ... kirin, zehmet kişandin, hewa guhastin, ji ... nefret kirin, nefret kirin ji ..., liqandin, bi dar de kirin, kelemçe kirin, vehêrandin, bi guh girtin, reş girêdan, şa kirin, bi ziman anîn, bang dan, ders dan, Çêkirin, silawatan kêşandin, ji ... pakhilanîn, pakhilanîn ji ..., xwe tevgirêdan, belgih girtin, parçe kirin, revde girtin, şûna ... girtin, kef dan, gulebaran kirin, tijî kirin, bend kirin, hîsf kirin, xuyanî kirin, hêsan kirin, tol hildan, tol wergirtin, çewsandin, jêkirin, xistin gîrf û helboqê, teşqîq kirin, himbêz kirin, zikekî têr xwarin, qezenc kirin, çikandin, niqutandin, xewn dîtin, nitilandin, kat kirin, veqetandin, behs kirin, keşf kirin, dilşikestî kirin, îdare kirin, li ser ve bûn, ava kirin, tayîn kirin, terîf kirin, biryar dan, munaqeşe kirin, erza ... şikandin, curet kirin, baz dan, govendê girtin, birrîn, dijûn kirin, hûr kirin, rexne girtin li, vepoşandin, hesibandin, rast kirin, hûnik kirin, pijandin, berdewam kirin, dewam kirin, mehkûm kirin, eleqedar kirin, beramberî ... kirin, bi milê yekî girtin, şeh kirin, dan hev, xitimandin, çav girtin, temîz kirin, kut kirin, dewir dan, werimandin, asê kirin, anîn meydanê, derxistin, hilşandin li ser, pif kirin, rê girtin, reş kirin, kez kirin, semax kirin, rizîn di ... de, şerm kirin ji ..., pansiman kirin, çavên ... xistin, hewldan, ferz kirin, fihêt kirin, pirsek ji ... kirin, tewqif kirin, rêk xistin, seyran çêkirin, çepik xistin, îlan kirin, hêrs kirin, şîret kirin, xitab kirin, qerebalix kirin, gevizîn, şixulîn, xebitîn li ser, çilmîsîn, vekişîn, giriyan, şiyar bûn, zarîn, têgihîştin, likumîn, lerzîn, ricifîn, li hej û liv û weş ketin, fikirîn, vetexirîn, werimîn, mêjîn, rawestîn, hilqedimîn, şûjin û derzî bûn, belavî nav ... bûn, pêl bûn, pengizîn, çirûsîn, birisqîn, şemitîn, şiqitîn, şepîn, xuyan, qîrçîn, qêrîn, qîjiyan, xuşîn, vejenîn, riyê rû rizan, terpilîn, givîn, quloz bûn, bîr hatin, meyîn, bi dû ... ketin, lûsîn, derbas bûn, bihurîn, bihorîn, sijîn, herikîn, hejiyan, şûlikîn, heliyan, nihêrîn li ..., rêz bûn, vezelan, simsimîn, fêrî ... bûn, fêre bûn, keniyan, borîn, dereng man, zêde bûn, kundkî rûniştin, gujîn, zûrîn, xesarnedîtî, bêbest, bêhay, ap, bêxeber, nenas, mazlûm, didu, zivir, leplepî, qirşik, badayî, tirkî, tirk, şêlî, sêşem, koledar, çiv, dek, eşîrtî, lerizîner, lerizok, bêdar, xayîn, edetî, enanetî, dirb, sertûj, li hemberî, ber bi çiyê ve, hindava ... da, îşev, sibe, daşîr, pêk, pêkve, li gel, vêk re, bi hevdu re, li hev, ev roj, next, nivîskarî kirin, meraq kirin, ji ... dest kişandin, av dan, geriyan, hişyar be, li hêvîya ... bûn, li benda …, vegerîn ser, xwe berdan ser, çavên xwe zivirandin ji ..., pişta xwe girê dan bi ..., dest avêtin ..., li ser qûnê xistin, ji hev derxistin, li erdê dan, xwe avêtin dest û lingên kesekî, berovajî, têkeetin şûna ..., gav avetin, wêne girtin, ji xwe kirin, bîra ... birin, xatirxwestin, bi paş de standin, standin, avjenî kirin, li nav hev de girtin, dest dirêjî ... kirin, dem girtin, axaftin, bêhna tiştekî hatin ji ..., xwe qelizandin, ber qîlan dan, stran gotin, derî li ser xwe girtin, verêkirin, şandin, qîriyan, rûyê xwe tirş kirin, bersiva ... dan, xwê pê werkirin, rastî yekî hatin, ji xew rakirin, xwe gevizandin, bersiv dan bi, teze kirin, serî hildan, xwe têxistin, kirin nava tiştekî, xistin fexê, fal vekirin, wesf û pesnê ... dan, xwelî li serê xwe kirin, dewr lîstin, rahiştin, gurdarî kirin, deyn dan, çûn rehmetê, ji hev qetandin, kil kirin, nigên xwe zêdeyî xwe avêtin, ketin li ber ..., koçî ... kirin, siwar bûn, hazirî kirin, plan çêkirin, hikim dayîn, hez kirin, ji dest bûn, li pey ... geriyan, tîj û hûr nêrîn li ..., sobe vêxistin, li hêvîya ... man, xwe dan dest, dirêj kirin, dev berdan ji, dev ji … berdan, bêhn berdan, fêreyî ... bûn, hînî ... bûn, ser ... da xwar bûn, pêşberî ... derketin, rêberî kirin, binngeha ... avetin, dirêj ajotin, wek hundirê bêrika şalê xwe nasîn, zanîn bi, taqîb kirin, gewdeyê xwe girtin, kirin mêvan, neçar man, rehm kirin li, bi çavekî nebaş nêrîn, xwe liqandin, dirêjî ... kirin, bi dûr ketin, teyisîn, dil fireh kirin, destê xwe ji … kişandin, destê xwe kişandin ji, bêhn dan, hatin ba hev, nexweşketin, rezîl bûn, bêzar bûn, qijilandin, sor kirin, baskên xwe li hev xistin, tufing berdan, gur kirin, keeb şewitan, heyfa ... hatin bi ..., ketin faqa, kaş bûn, ketin xewê, ji hev ketin, xweşhaliya xwe gotin, firar kirin, derbasî hundur bûn, ji navê rakirin, deng vedan, ji hev re, li ser ... rawestîn, dîn kirin, bi rê kirin, warkor çûn, wesf dan, ji ber wergirtin, xwe girtin li ber ..., gewdeyê xwe dan hev, nefsa xwe karîn, maqûl dîtin, qîma xwe anîn bi ..., qîma xwe bi ... anîn, peymanê girêdan ligel ..., mehr birîn, bi ... re ketin qayişê, hatine ser hikim, hatin ser hemdê xwe, çûn serî, bi pêş derketin, hatin wucûdê, hatin xwar, derîyê xwe girtin li ber …, neman, sî dan, bang (-î yekî) kirin, birin jêr, birin jor, bi cih anîn, ji hev de xistin, bêhna xwe teng kirin, geş bûn, çavên xwe jê kutan, dev di ... da cî kirin, zer bûn, xistin li, li hizra ... da bûn, ewle bûn, xilas kirin, xerab bûn, bi kêrî ... hatin, gerek bûn, kor kor fikirîn, bar bûn, aşiqê ... bûn, sebir neman, ketin pêşberê ..., sirgûn bûn, ji hal ketin, mehlûl bûn, qayil bûn, xatir girtin, dan xatirê ..., hatin xêrê, mêvan bûn, bi dest xistin, ajotin ser, qedrê ... zanîn, doza ... kirin, xitabê ... kirin, hengam, heta, weha, herweha, welê, holê, pêncşem, sisê, vî tiştî, naxwe, ev, tî, lewaş, tenik = zirav, gungilî, qalind, stûr antonym=tenik, xelas dibin, loma also lewma, heye, hene, li wir, vêcar, piştre, paşîalso pişt re, dû re, Çêlik, herî xirab, tev cîhan, neteweyên yekbûyî, bayê bezê, tendûra zik, yê dî, her ku ... -tir, deryaya sipî, yekîtiya neteweyan, rehmetî, quran, lîstin, germa havînê, heyva çarde şevê, xelk, cara pêşî, melkemot, alaşkirî, alaş, hewqas, yanî, ango, şikir, bi xêra ... re, saw, qizwan, berî deh salan, avdayî, televîzyon, tefandin, hirçok, kirin û nekirin, vizvizkî, eşk û teşk, bejin bilind, bejnbilind, dirêj, bejn û bala, tablo, şûştin, şê-, şo-, şikestin, şîn-, hêlekan, şirîn, şîrîn, qelaştina cerahî, piştgerm, raser, şekir, tesewifî, tesewif, sofî, ji nişkê ve, şûş, bi-, xurt û gur, xurt, qewîn, serberdayî, zilik, xerîb, bel, Çîrokvan, bêtar, stirîn, hêj, req û rût, qirş, herejor, li ser lingan, mekan, karto, pelikan, pag, waqewaq, vehûnayî, kever, bênîşan, qelaş, tuff, sparin, berferih, texlît, dilnexweş, dûr nêzîk, zû an dereng, geh ... geh, carna, tiştek, çawa heba, bi awayekî, hinekan, hindek, hinek also hindek, hişkahîf, nermik, nerm, civaknas, evqasî, kufk girtî, kufkê poz, cixare kêşan, dûkelf, kûşke, piç, hûr mûr, biçûk, hêdîka, dînik, hindik, barîk, bêxew, bêgoşt, pirsgir, ezbenî, tek, stranbêj, ermîşim, mat, gopal das, miç, demkurt, firoşgeh, stêrka pekok, şahîk, bêşerm, şafiî, heftê, heftreng, cidî, cüda, xerîfî, fedakar, xwenas, jî-, kir, dest kişandin ji ..., zurne, xûn, wisan, teşxele, terk dan, şuxul, şivên, suwar, serbixwebûn, serîhildan, rohnî, rahetî, rehetî, rehet, kurdhiz, jihevketî, honik, hewildan, hesiyan, gurg, giranbiha, gazin, fehim kirin, min, vî, hêriş, umr, dûre, dîsan, çer, şûn de, şûnda, rê kirin, hesîn bi, bêr, laîk, bi dizî, diduyan, duyem, duyemîn, dengiz, şopgerên, ilmî, dibistan, aloz, ji weşdaketî, pij, hemmanê, rizgar, rizgarkirî, Şemî, terxan, zîvironekî, salete, poxsîde, torbe, siya, zingargirtî, jengorî, rûs, rûsî, urisî, qeyde, xerabe, kambax, asê, sorgul, reh û penc, braştî, perçîn, yekser, birinc, bawî, revan, qiyamet, bi temene, giramgîr, hurmetgir, temene, nûner, mêjvemayî, bêhamd, bê hemd, oldarî, dînperwer, olperwer, bêminet, sarinc, qamiş, sorav, gazindok, maqûl, rasterast, hazir, qijak, tinknijad, qewm, kêrûşk, bi lez û bez, tavilê, qelişandin, qelêş-, sijî, dilpak, serbilind bi ..., cax, nehy, qezenc, berhembar, mîrek, sergevez, xweşik, reîsî cumhûrê, pêşkeşî, bêyî, hinda, bervê, raste, bînanî, hundirê, bona, di heqê, navbera, pişta, pêşiya, têkelî, meyldar, giranbuha, bêtîn, bi quwet, quwet, re, cinanlêxistî, feqîr, destteng, siyasî, hilmis, gelejmar, mirovan, alûçe, kêf û sefa, xweşhal, fermo, yên, ewên, kanûn, faris, kinc, pîvandin, kunkunî, demançe, teres, şûşaşûş, tîş, felsefî, dermangeh, biharî, parsî, sergerdan, pêrgî, pengizandin, pênûs m.=qelem, pekîn, pêçîn, kut, noka tahtê, tahtê, welatperwer, balfireh, malxwê, derbas, kew, meclîs, park, bihuştîn, qesir, elem, pakêt, gamêş, bêxwedî, hovan, ji kîsê xwe, bêbêhn, li derveyî, osmanî, xeyn, tiştên din, bilî, ji xeynî ..., ji xeynî, din, bi eslê xwe, stelih, an na, delîve, bi tenê, sirf, tenê, yekî, yekî ji wan, yekê, yek ji wan, li dû hev re, hebû û tunebû, hebû tunebû, hefteyê carekê, teletel, di rê de, li aliyekê din, lêbelê, ji alîyê din, ji alîkî, ji alîyekî, bi munasebeta ..., siwar, şipê, xurên, li ser, esmer, kuncî, dem û dewran, kevin also kevn, kal, îmtiyaza neftê, ya rebî!, gelî hevalan, ho kero, car caran, yekdest, dûdirêj, helbet, rengereng, û çend, mijûl, bi ... ve mijûl, cihgir, vê, mecbûr, stûxwar, ya rebî, ey, tevizî, êdî, romannivîs, navno, tu tişt, nema, ne bi tenê ... lê ... jî, kurşenegirtî, ne lê, nîn, şeqeşeq, qe, hew, dike nake, naxêr, nod, neh, nikilandin, şîva êvarê, tenîşta ..., li rex, nûçêbûyî, teze, alînegir, ne ... ne ..., hewcedar, pêwistî, pêwîst, lazim, niştin, şûm, tebîî, xurû, zikmakî, sêrtî, miletperwer, milî, pîsik, luht, razdar, delaliyên min, feqî, mûzîsyen, mişk, siwarî, Çiyayî, pezkûvî, dayê, bi gelemperî, sibeh, beyanî, sibeh, wekî din = her wiha, manewî, cinewir, meymûn, şermdar, modern = nûjen, qeza û bela, mr-, nexşîn, nexş, deqîqe, ya min, yên min, nîvşev, navîn, ê min,, belkî, bimîne, be, bike, bîzbîzî, kibrîtfiroş, kibrît, yê, hechecik, zehf, bi gevde, miştin, tepan, mal-, sereke, bihişmet, hesinî, zulf, seda, celx, hîz, penaber, guhar, doşab, heval, fransiz, Îngilîz, nivîsevan, şixul, karûbar, îş, şahîd, hemd, lawur, efendî, roava, girî, rêbwar, sûl, şer, awaz, muxtar, derpê, guhan, kûsî, lerz, qurm, rêvîng, tercûman, wergervan, şal, pesnê, pizot, didan, zeman, piling, text, sitirî, feqeh, sûxte, sen, rom, ser û bin, tehsîldar, sufrik, sîstem, avjenî, eleyhdar, piştgir, kerpîç, tepe, belgih, darik, ço, êxur, kevçî, kevçik, ruh, hikim, celeb, sêwlek, esker, kufk, qaçaxçî, hûrik, kaş, berwar, ezman, azman, îyar, bînber, solçêker, şêx, bizir, dahn, mudîr, alim, qeter, seyda, kîs, çiwal, tûrik, werîs, şikêr, cube, tat, rîtm, ewd, lêkolîner, gazind, qelemrew, rutbe, kincik, pîjame, cewrik, şagirt, cewr, tûle, qaymeqam, hel, pexşannivîskar, hevalbend, sûd, prensîp, serwezîr, sercumhûrê, pesin, îmkan, barkêş, nar, siyasetvan, helbestkar, şaîr, plançêker, tirşî, bijîşk, filosof, torin, mideh, mudet, çerçî, xox, lep, derd, col, ga, xudan, esil, hukum, kalo, rûn, destik, bakûr, kalkabûs, stû, hustu, simbêl, miqam, qatil, çiyâ, nizar, teht, hogiç, şivir, pîrhepok, eql, xatir, garis, tacîr, bajarî, xoce, hosta, şehîd, lablabik, zilam, şalûl, bext, şans, mantiq, kurmik, edîb, quloç, belg, serdar, pêşeng, birêvebir, pêşevan, zar, qiral, dadgêr, best, serraf, hesin, alet, hundir, rûniştevan, tab, nasnav, nêçirvan, humanîst, hesp, qoç, çengel, hingiv, revde, bilindcih, asîman, serî, reîs, gurz, por, xwî, cem, kêl, çîmen, tirî, qaz, kalîte, mizgîn, bişkul, kasik, armûxan, xazî, baxçe, bostan, galon, ardû, yar, rêvî, hîmavêj, nig, tem, êzing, kulik, kulav, heybet, xezûr, qismet, qîl, şehsiwar, heyecan, kalemêr, sergîn, dilop, şifêr, cil û berg, fîstan, hevîr, kûçik, seg, tixtor, firaq, merîd, midûr, zarava, mirîd, avaker, zelûl, kor û kend, zewq, deyn, rohilat, tûlik, aferîde, çiftexas, pembo, kelaş, kuj, kim, lib, wîjdan, înşa, qumandan, şeh, ewr, cil, zirnevan, dorandor, sereşîr, penêr, arûk, berban, qahf, keleh, rext, kerwan, sermîyan, serbajar, kum, wargeh, biv, zava, taşt, kur, sînor, hestî, hestik, gewde, leş, beden, texte, destbirak, kirêwe, hesingêr, hesinker, çûçi, bawermend, kulmoz, tûr, bivir, wesf, stêrknas, wêneger, hewale, xitab, hewranî, armûş, bav, xuda, zabit, bajar, axa, firavîn, binûr, bi bereket, nizim, welathez, hejîk, teq û req, qîjeqîj, bezir, demdirêj, mêj, xewle, bêkes, tekane, cihê, destenan, livandin, terş, xwîna cegerê, bijîn, hêdî hêdî, quncik, edebiyatvan, ser û çav, edebî, salî, lîz-, zimanvan, bêsînor, sewsen, xwînşêrîn, mîna, weke, wisa alsowesa, sivik, emr, sermawêj, bi cih bûn, rast hatin, dîn bûn, leyistin, herf, gêrt, de here, lerzandin, nîsk, fetwa, Çermîn, kutatirîn, zane, pelk, tembel, pêtgiran, latînî, paşîngê, paşî, pişt re, dereng, berêvar, esr, bihurî, fîlmê dawî, mestir, kûd, gola wanê, sitî, bêfedî, kuj-, kurdmancî, kurdhez, kurdewarî, ku, tefsîr, dîz, amûrên mitbaxê, mitbex, dilovan, karik, kev-, hilanî, ken-, baz, eyûbî, eyûb, jmartin, mişt, mehrûm, çileya paşîn, talyanî, heyfa ..., dibare, ne bi dilê min bû, nexuyayî, navber, ma, cazîbedar, qest, bi hiş, rewşenbîr, ji berdêla …, bihuk, bêçiqasî, bêhejmar, serwext, dê, xwerû, ya rastî, deynê, bênavbirî, di ... de, bi ya te, di vî warî de, bi ya …, sibehan, sibehê, di nava ... de, pêşberî, bi çarenûsa ... ve, êvarê, bi roj, kirûmat, xalxalî, bi gotineke din, bi ya min, li mala min, şwindar, aşiq, hûr hûr, tê de, bi her alîyê ve, bi dûr û dirêjî, axir, di nav cihan de, di gavê da, bêgav, sergiran, bêtaw, bêpîvan, bedyûm, bikarî, eger, heger, heke, pûtperest, bûz, dixebitim, xweziya we!, dişom, radibim, ez bawer dikim, dimînim, diaxivim, dixwînim, diçim, dixwim, vedixwim, têm, durû, zûzûka, ravf, birsî, piştxwar, nefpiçûk, mirovhez, humanîstî, însan, Çawa, bi çi rengî, Çiqas, bê çawa, çawa/çawan, çilo also çawa, çito, kusan, hingivîn, saxik, bêxanî, axa welat, pîrozwer, betlaneyan, qul, hêl-, qurane, bixwe, çil û çiya, hijmartin, qey, hewandin, devojenî, dudil, kerem bikin, li vira, vira, wa, ev der, li vê derê, ji niha şûn de, lewma, neçar, bêçare, merheba, hejmêr-, peran, giran, jêrbar, asîmanî, sax, radibe, diaxive, dinive, rûdine, vedigere, dibore, dijî, hez dike, dixwe, nasekine, dernakeve, av dide, tê, bi lezîn, dilgeş, kêfxweş, bêdil, nîveruh, nîvmirî, nivz, dr-, gurmîn, gîtar, guhastin, guhartin, dahl, heşîn, hêşîn, hêşînahî, girêkî, yunan, bi girsî, girs, xîze-xîze, gîrf, gram, tedrîcen, memûr, bêj-, maşellah, xuda hefiz, aferîn ji ... re, bi xêr, bêxudan, bêxweda, înşellah, îşellah, givaştin, ghêj-, gihîj-, gihîştin, alman, elman, elmanî, cografî, bê minet, mal û hal, efûya giştî, gihaştin, berhev, dema bê, hêç, tijî, qulqulî, fêkî, gircî gircî, ji nîvê riyê, ew roj ev roj e, cih bi cih, ji mêj ve, ji ... ve, taht, tirsîner, dostane, hevalên xwe, În, mêweyên taze, liberxwe, hur, helbasta serbest, jihevdeketî, nazik, şikil, dereke, li benda, qederê ..., bi qasî saetekê, belaş, meselen, Çendê, ji ... re, moz, kulîlk, arvan, xwînegoşt, bêkêmasî, sincirî, pênc, ewelî, froş-, fir-, qilêr, pêncih, guj, feodalî, ya, hîsf, pûrt û per, bêmane, heybetgirtî, xof, bavo, qelaw, beza, faşîst, xuyanî, nasiyar, başok(e), wefakar, deverû, xîret, zarokatî, ciwantî, xortanî, zeratî, halan, bawîşk, qehir, ambelaj, kul, fikar(e), eser, elbik, vên, zanebûn, wesiyetname, hovîtî, sipîta, sptî, bîşeng, bûkanî, reh, belekî, germayî, germa, herbî, gûz, kazkaz, sefer, vîrus, zorkirin, garsîn, vazo, bêbextî, unîversîte, yekîtî, yeknetewetî, betalî, yekdengî, mazlumiyet, hingûr, şaşik, aheng, berten, teşt, teşqele, alayî, sêpî, tetîk, fex, gîr û helboq, xefk, bêpejnî, tirên, rêçe, birc, kîso, gorn, titûn, tûtin, xwe amade kirin, çax, hewg, hizir, hêt, teorî, dîcle, şerît, îslamiyet, axiret, sibetir, yasîn, eskerî, kevnesovyet, çile, feqîtî, qefqasya, guvahî, îfade, televizyon, telefon, taran, çaydan, ekîb, çayxane, maliye, nêşan, tep, tanq, xeberdan, gotûbêj, cirecir, boç, terrî, boçik, tebrîz, rêziman, swêd, bijîv, taqîb, cîhêlkirin, piştgirî, tîrêj, tavik, bandev, sofîtî, biserketin, serketin, çêl, gîrodarî, zexmî, tûfirengî, qayîş, biyanîtî, kezk, papor, destan, firtone, îstgah, qal, stêrk, xwîzî, tif, suret, binxet, keservedan, xemgînî, çareser, nermahî, pûk, şepe, kermî, xurexur, kulek, dixan, rûkenî, devken, niwal, komik, qutîk, bêxewî, sîwas, xwişk, xuh, xuşk, mînakî, sêrt, lewhe, bînahî, bêjing, kendal, kinî, kurtayî, kurteçîrok, sol, gemî, çeper, şivantî, bilûr, texçik, çarşef, telte, pirtik, pez, bêşermî, ricaf, xidmet, Îlon, hesasiyet, fedakarî, xweîfadekirin, xwehesîn, nefs, dizîtî, mohr, dûpişk, rijî, xwendegeh, ekol, mekteb, seqer, şorayî, eywan, xişxiş, gundîtî, ûzeûz, hukum dan, rokrol, orreor, helqe, tufing, beşavend, kîn, mesûliyet, giramî, cumhûriyet, ronesans, dûrahî, çarenûs, medrese, ummet, dînîtî, peywendî, erdim, penaberî, sorahî, mêvanxane, salon, jinûvezayin, îsyan, xerez, stasyon, xezeb, kêvroşk, lihêf, zûbîrbirî, çawahî, nêzikahî, sitar, qehpetî, qehpe, pexşan, nesir, pêşniyaz, pêşdexistin, zuk, proje, girtîxane, heps, girtîgeh, hepsxane, tîraj, mizgînî, huzûr, hazirî, berbêjî, dua, nimêj, feqîrtî, nedarî, beroş, hêwan, sipîndar, polîtîka, siyaset, hizib, hozantî, şiîr, wezin, bêrîk, berîk, lezet, lavayî, naylon, plan, tevdîr, şûn, borî, hesret, bahlif, topik, felsefe, petrol, şexsiyet, nevroz, farisî, bîber, mamostetî, hirmî, aşitî, koşik, axpîne, paşeroj, paseport, hewes, seyrangeh, parîs, nojdarû, dîzik, tendûr, rastnivîsîn, teşkîl, porteqal, bi zoretî, stemkarî, berevajî, mecal, kelên, derfend, fursend, şekal, pîratî, neft, çiriya pêşê, çiriya pêşîn, okyanûs, munasebet, pîsiktî, minet, îrad, îtiraz, tevizîn, reqem, tevizînok, çiriya paşê, navnotî, nîvroj, kabûs, nûhîtî, siruşt, tabîet, neteweyîtî, muzîk, belediye, tû, şwîn, kuruf, sibeh also sibê, ruhiyet, heyv, duşemb, şermdarî, şaşfêhmkirin, tenêtî, leylan, rewrewik, keramet, wezîrtî, nîvsedsal, nîvî, orte, mêtro, mesaj, rehm, zihniyet, hind, mêrg, doşeg, mehr, marş, lixwekirin, gevde, nifirîn, mehabad, dînitî, makîne, bêrî, lojman, bermil, ceger, zimanvanî, xet, berq, heste, şewq, xelasî, sewî, tîp, dirêjî, lîmon, leypiçig, libnan, serdarî, tembelî, kuç, çira, lampe, fener, bêmecalî, labîrent, kurdayetî, kurdiyetî, govend, girê, klaşnîkov, kîlo, pîn, mazot, kefî, cunta, rêwitî, kulfet, xur, Îskenderûn, sihitî, sosin, seh, mereqdarî, mexsed, biaqilî, muesese, enstîtu, îlham, zilim, agadarî, nejihevûdurebûyîn, dîlî, bêîmkanî, girîngî, emperyalîsm, xeyal, berbînî, pûtperestî, îdeolojî, nifûs, fikir, sehol, stenbol, Îran, durûtî, koxik, holik, birçîn, birsîn, nefspiçûkahî, nefspiçûkî, pifepif, zûrezûr, kastîn, mêvanperwerî, erz, namûs, payetî, şeref, kun, xerezkarî, tarîx, lîsê, gavatî, kerî, garan, naxir, bêçaretî, bejin, sobe, dilêşî, egal, serêşî, qaf, findiq, nefret, zûkanî, qehbik, rencberî, kêfxweşî, geşî, kelemçe, helaw, nîvek, tûk, bakurofe, heşînahî, hêşînayî, hêşînî, çêre, tirb, spasdarî, pîrik, hukûmet, rehmet, bizin, cam, pîpoq, şûşe, awir, navteng, almanya, germanya, efendîtî, givegiv, jendirme, benzîn, lîstik, rêveçûn, hatî, kurş, serhed, cebhe, dostayetî, hevaltî, terî, frensî, asêgeh, pêşgotin, rêl, enî, pêşayîk, zordestî, qederek, gulik, perwaz, beşer, elektrîk, rivîn, pêt, kulî, kulm, kulmik, şewat, neynok, dosya, nîgar, qal û ceng, hêjîr, dêlik, hes, hay, pêjin, rêbendan, xof û tirs, bavîtî, sernivîs, tefeş, Çavêş, peyvik, tecrûbe, îsraf, çaverênî, panatî, wucûd, sirgûn, mandî bûn, îdam, mesel, ewrûpa, xerîbî, erzerom, berdêl, hol, îngîlîzî, Îngilîstan, enerjî, semax, serencam, aqûbet, împaratorî, fedî, misir, perwerdî, qerax, erdhêj, xak, xertel, wezîfe, xwelî, hişkasayî, xwen, diyarbekir, ferqiyet, behs, nerazî bûn, dilşikestî, hindav, serkarî, jîrî, tengasî, dijwarî, zerar, kitkit, xewlî, xwezîtî, şorezar, erzihal, rengdêr, kûrahî, kûranî, tehqîr, derece, munaqeşe, wefat, spêda, dot, xurme, şevreş, tehlûke, sergovend, xencer, şkev, qedeh, fîncan, fêlbazî, çand, qerebalix, gunehkarî, landik, qelîşt, mange, dotmam, mehkeme, berbihevhatin, kox, hênikayî, galegal, girik, naverok, pêwendî bi ..., pevgirêdan, têkil bûn, kongre, pîrozbahî, dilqayimî, fikar, mefhûm, geremol, berberî, şîrket, tacîrî, stûn, kil, berhevok, pêsîr, rêkxistin, gulte, nefel, av û hewa, qûç, zêrekî, anîzazî, paqijî, çeng, klasîfîkasyon, zirne, gurîn, medeniyet, doralî, cixare, cigare, xêrxweşî, biçûkanî, gêlaz, xusûsiyet, merasîm, merkez, sedsalî, cejin, perdî, ziving, bela, pisîk, erebe, gizêr, karneval, berate, qanser, beybûn, hêştir, çîzçîzik, qazaxî, devî, boxçe, gule, avahî, kêz, piqpiqok, devendeştî, ruhnî, nijde, bûk, sur, qefsing, sing, liq, kapik, mêjî, sindoq, qutî, tas, hembêz, paşil, bêhntengî, merbend, bombe, pirç, vîzevîz, derb, reşatî, sir û seqem, hêlûn, çivîk, çûçik, meyldarî, land, tifik, bawerî, bêrûd, jêrbayî, bîra, rîş, selik, gov, ewt, balaxane, baku, nanpêjî, bexda, lipaşmayîn, paşverûtî, patik, tevlî, renî, tirimpêl, trimbêl, timobîl, otorîte, fal, gurdarî, hewil, êrîş, hecûm, hicûm, bi kêmanî, stêrknasî, matmayîn, asîmîlasiyon, xwelîdank, gotar, meqale, temar, artêş, çen, arşîv, erebîstan, sêv, reş û reşatî, biyanîstan, anteqye, heywan, azar, kevnebajar, kel, amûda, amerîka, bûsî, alfabe, heleb, armanc, cotkârî, dilovanî, xatir xwestin, wekîldarî, pêşveketin, bipêşdexistin, kefteleft, devok, biryan, teq, mewlûd, tar, tirşik, qelîsêlk, çivanok, tirkiye, sûriya, kûçe, dîwançe, xo, tiving, sîtil, befr, perde, fêde, agirî, dervekarî, avêtina gunehên xwe, karzan, nihêran, çik, mandî, westiyayî, min bibore, deq bi deq, nerindî, hemû tişt, her roj/ her ro, her sal, her cûre, kînga, hîn bêtir, gerçi, ewrûpayî, ewrûpî, abadîn, êşiyan, nemaze, bi berdêla, der û dor, bi tevahî, bi tevayî, coş, endazyar, taqet, bê ser û bin, teşwîq, atifî, me, îptîdaî, an ... an, yan ... yan ..., heştê, heyştê, heşt, heyşt, misrî, aborîzan, ekonomîk, kufkê guh, hevdû, toz û telaz, şikest, îşk, xwar, bê şik, dotin, metirse!, naxebite, bijîjk, ji bîr neke, cin, gêj, bîn-, mehlûl, bênamus, niqaş, nerazî, gerş, derbûn, avêtina ji text de, evîndar, daxwazî, luks, narîn, welatparêz, xapok, çileya pêşîn, xapxapok, ezîz, xewnerojik, berbang, qîz, ceger şîrîn, daniştin, şil, xwîsgirtî, babo, her-, çirandin, Çandin, Çeleng, qut, îskan, xasûk, zîre, Çandî, kel û girî, qîrewîr, qijik, çarmergî, gêr, gevez, benderuh, qirçeqirç, quling, more, nîvişkestî, derizî, qelşqelşî, gavan, camêr, kullî, rasterê, axil, garisê misrî, mircan, xwarinçêkirin, rûhşêrîn, qise, ji berevajîyê, hey, qîm, hemdemî, manî, ewte ewt, berbiçav, xatirgir, têkil, dilqayim, arxayîn, mehkûm, di warê ... de, xoşav, telaş, kolonyalîst, xwaroviçko, eşkere, kifş, temîz, medinî, bajarvan, çerkez, bêzaro, hinarok, qontrol, erzanî, erzan, suhbet, terikî, merkezî, di … ve, di lêhê ... de, di ... re, di bareya …. de, hêsîr, kûç, ji bin destê, bi wî awayî, bi fen û fîtan, bi tena xwe, welle, bi destê zorê, bi zorê, bi hemû awayî, ji alîyê ... ve, bûn, nivîşk, lê belê, lê, lê dîsa jî, bihurandin, şilfûtazî, birayo, rewneq, çîl, bi kurtayî, helk û bêhn, taştê, aferîn, dax, hem ... hem ..., him ... him, hêkên kelandî, hêkê kelandî, Çavşîn, darbe, şepf, zolilk, qiriktalî, bîstin, teyr û tûy, bihurtin, bihurandîn, bi dar, agir danîn, hilmis dan, bi ... hesîn, dil şewitîn, dilê xwe honik kirin, dil girtin, lê bûn, nisbet, bezîn, bi feyde, li jêr, xoşdivî, malmezin, mêvantî, li dû xwe, berî niha, berî şîvê, berê, ji ber ..., Çimkî, lewra, nigardar, fasûliye, hiş be, serşok, esasî, serqot, pêxwas, xirab, lipaşmayî, karxezal, ezrayîl, eyndîwer, şît, haydar, şiyar, avêtin, pêşîk, li gavê de, hêwir, di hengamekê de, bi carekê de, şevan, bi şev, her tenê, gav û saet, dilnîya, asîmîle, qûn, qasî ku, weke berê, ji bo nimûne, çawa ku, li dora, himêz, ermen, Çekdar, palgeh, esilzade, hebekî, qedirgir, mafnas, wekî din, gêrik, dêrîn, kevnar, mendik, heliz, tîrek, edebiyata amerikî, amerîkayî, hemêşe, her gav, tevîhev, li ser hev, digel ku, her çend also her çiqas, me-, hinek, pêra, teko, tenê alsobi tenê, tek û tenê, hemû, teva, hemûyan, zindî, alastin, arnawid, ernewid, alês-, heyhat, ajotin, êgir, salmezin, bêyî dil, dîsa jî, cardin, bi şûn de, nas, hesabgir, li gora ..., di derheqê ... de, çûr, xwişkek, firk, sozek, cotek pêlav, kapan, zilamek, piçek, teyan, jajî, mencel, kevanek, ê, girîn, bîst, sî, hîn, ax, kelem, herî, gazî, req, çok, per, heb, dêv, gav, dêl, kok, kanî, hêl, bêhn, qirik, xar, ava, tim, da, a, anuha, çefî, h.p., hebkek, ji bo ku, Çîya, çilvilîn, çe, banz, avayî, zîving, zman, zulum, heya, gîj-, çirisîn, çiçek, carkê, brûsk, bihûr-, bîz-, bahar, buhar, bêrik, berev, bz, berdêlk, ben, bêhtengî, bîhn, ay, gewro, zer û zinar, şequdeq, kenîbûn, kirîbûn, revîne, rêz dike, sor bibû, kola, biçin, bibînim, bidime, bên, bêm, berhev bike, pîroz bikin, bêhn dikirin, tên, bizanim, bizirrim, rakeve, nihêrî alsonêrî, nedibarî, diherikî, maye, nabe, hatime, tirsiya, bêhna xwe veda, rabû, dibîne, derbas bû, vedixwîne, hatiye, neçûbû, kete, dike, nayîne, nehat, nikare, dikare, gihişte, avêtibû, dernexist, domand, dîtim, dît, got, bihîst, hinartine, daye, nebiriye, peyda kir, nedît, nekir, danîbûn, malava, yadê, ca, xeyo, soravî, soravîn, bo, der û dora, li dorê, di pey ... de, çi bigire, ve, ewraq, zar û zêç, malûmat, silawat, sîleh, ew, ne-, na-, seranser, pey, han, diviyabû, bimirim, bûm, diçime, hilanîn, hwd, nêvî, nêv, leyiztin, fahm, hizandin, guhertin, gehandin, gerihan, arî, herwiha, zuha, zixim, zaf, xwûşk, xastin, xu, xînji, usa, wusan, wirîn, unda, hewe, vejinîn, veceniqîn, tinê, têkûz, îşkestin, şêlû, stendin, rûj, rivî, ruvî, rihm, qirax, qeherîn, kafiye, pîsîr, paqiş, niho, nuha, nîzing, bîna, mele, mijîn, lihîstin, kwîsî, kanîn, jahr, îroj, îrû, hundur, hon, hîv, hîvî, himber, hilpekandin, hawurdor, guveguv, guvaştin, gehîştin, fam, hevraz, duduyan, diran, cure cure, axiftin, awur, havîtin, havêtin, halhalk, lêh, eleyh, mane, bêyî ku, heya ku, di şûna ku, berî ku, weke ku, çer ku, heta ku, bi ... ve, ji ber ... ve, mebin, cil li xwe kirin, biwa, neyêyî, mal ava, xwenda, xwende, nebaş, tavahî, tavayî, kitêbxane, nîvcî, mar kirin, liv lê dan, liv lê xistin, peyî hev, eşq, hawîrdor, çog, çong, çiku, kultur, yan, sil kirin, rûjkê, pênûs, li gorî min, bîstekê, li xwe danîn, hindik man, kêm mabû ku, çendik û çend, kirin ku, zû de, ebeden, pergî, beriqîn, bacanê sor, hindek caran, berîde, dawe, savar, piştî deh salan, bi kinî, daketin, daliqiyan, daran, de, dexisîn, di nav ... de, êrîşker, kin, kompleksa xwebiçûkdîtinê, mikan, nayê, nûzewicî, ptt, qehbîtî, qulibîn, vedihese, xapîn, têketin, tefîn, çûna îflasê, çûn nêçîrê, çûyîn, çilwilîn, qefilîn, veqetiyan, bi ... zewicîn, zewicîn bi ... re, qut bûn, hêrsê ketin, bênihtin, firiyan, perpitîn, vegevizîn, berizîn bi, hesîn, qufulîn, wer bûn di, hirşiyan, pijiqîn, Çavnihêrî bûn, hebûn, rizgar bûn, dawî hatin, bi kerba ... çûn, niqutîn, xişikîn, temirîn, xwar bûn, axîn, qîrîn, qarîn, çîrîn, rapelikîn, kuxuyan, ber bi hev hatin, doman, pêk hatin ji, pêk hatin, hilketin, rûxan, hilkêşan, sayî bûn, rikrikîn, pê ketin, vizîn, şewitîn, bizivîn, têk çûn, veman, çik bûn, yek bûn, hûr hûr bûn, belav bûn, têr bûn, diriyan, mijûl bûn li ser, cûm bûn, zûr man, gijgijîn, ber guhan ketin, şa bûn bi, parçe bûn, peyda bûn, qetan, derbeder bûn, gêj bûn, şerpeze bûn, pijîn, Çêbûn, bi dinyayê hatin, ji dayikê bûn, serve bûn, tirsîn ji ..., lûrîn, ewtîn, kewtîn, reyan, çûn ser, biliyan, mit man, mit û mat, hertimî, pûç, bikêr, bajarvanî, serjorek û serjêrek, ta niha, efraz, asêwarî, livok, çapnekirî, neçapkirî, sîwaxnekirî, bêhawe, nemirovane, yekbûyî, nebeled, neşên, mixabin, nemir, blindest, di bin, faqa, founder, widely, worldwide, ideal, îstatîstîk, kurmancî, bişîne, soranî, bi peretî, vebijêrk, daperîn, mixer, ewt standin, ewta ... standin, ewt, ewt standin, ewta ... standin, duriyan, heqê xwe fihêl kirin, mehtik, mehtik, boost, blend, veniştin, veniştin, kûdeta, belaheq, belaheq, belaheq, xulqtengî, xulqtengî bûn, xulqteng, xulqteng, xulqtengî, xulqtengî bûn, ore, talk the talk ... walk the walk, evacuate, walk on by, womb, thaw, humble, shiver, curly, fiery, continually, insolent, mock, mocking, be of, striking, death-like, pallor, in spite of, sturdy, passionate, schema, scheme, extraterrestrial, mob, pesky, loan, loan shark, mercenary, simsîre, simsîre, semsîre, üzüm sirkesi, mêxek, qurnefîl, mêxek, moisture, stool, polished, overzealous, broke the spell, shred, encore, leave to chance, giştpirsî, giştpirsî, turn away, stêrik, yayla muzu, rihî, rihî, shrug, keep cool, leave aside, conductivity, deceptive, debated, destkutan, destkutan, guvaş, conscription, escalate, latter, mal, xanî, avahî, dan, raketin, pişt, du, guman kirin, di dema ... de, req, hişk, dibe ku, mimkin e, gengaz e, reng e ku, ihtimal e ku, ihtimal bûn, gengaz bûn, serxweş, jî, ta, heta, xwe, mêr, karîger, bibandor, wekhev, hevta, ta ku, pê şabûn, kêfxweş bûn, ecibandin, zelal, ron, klûb, lawik, kurrik, kom kirin, hev dan, qehirîn, hêrs bûn, edet, xûy, hînbûnî, tevî ku, digel ku, herçend e, herçiqasî, herçî ku, çar, heçku, herwekî, goya, gelek pir, five, endam, bi bîr anîn, anîn bîra xwe, hatin bîrê, çarşem, danîn, bi cih kirin, têxistin, navîn, pîvan, ez, mi, hezar, şer kirin, minute, heyirîn, şaş man, delal, ecêbxweş, çewt bi kar anîn, gav, bîsk, kêlî, pere, meh, heyv, rûniştin, bêdeng bûn., sade, kêf anîn, dîtin, di vê gavê de, tavilê, gund, şerab, mey, zivistan, jin, cam, jiyîn, navnîşan, hokera, balafir, qenc, tişt, afrîka, xweş, çalakî, çalak bûn, xebitîn., temen, imr, ax, wey, bêhtengî, pejirandin, qebûl kirin, qeza, bobelat, li hev kirin, hevbîr bûn, hemfikir bûn, li hev hatin, av, ber bi ... ve, bo, berev, beşdar bûn, tevlî bûn, bûn endam, gihiştin, (ya) din, (yê) din, (ya) dî, heywan, candar, ajel, xweşik, xêr hatin, incline, aspire, aspiring, spectacular, snatch, babagannuş, kia, wia, zexîre, zexîre, lock horns, ingratitude, şepî, qiriktalî, qiriktalî, persecute, leverage, blame, put the blame on someone, commute, commuter, mîtolojîk, mythologic, mythological, imprisonment, crete, craftily, craftiness, craft, feather, crafted out of, spiritual, fe kirin, conspiracy, consumption, nightgown, venture, venture out, wispily, manner, ecstatic, bliss, endure, led, please, pleased, pity, pityingly, lean, gesture, scarce, mare, knock off, ascent, grasp, fusion, pretend, go over, bent, bend, bend down, fleece, evade, screen, screenshot, script, scroll, various, verify, vertical, denote, elicit,
avatara nivîskar

admîn etêketina dawîn 10-04-2024 20:56
dîroka qeydê 28.05.2013